Dags för medlemsavgift 2019

Du gör skillnad – bli medlem i Borgerligt alternativ!

I dagarna skickas medlemsaviseringen ut, vi hoppas att du som tidigare varit medlem vill fortsätta att vara medlem och du som bli ny medlem hos oss är varmt välkommen! Under Borgerligt alternativs stämma i april 2018 beslutades att medlemsavgiften fr o m i år är 150 kronor, en höjning med 50 kronor. I kyrkovalet 2017 tappade vi nio mandat i Kyrkomötet och det innebar också att vårt mandatstöd minskade med cirka 200 000 kronor fr o m 2018, pengar som Borgerligt alternativ väl behöver för verksamheten. Av de 150 kronorna tillfaller, som tidigare, 100 kronor lokalföreningen och 50 kronor Borgerligt alternativ nationellt. Stämman beslutade också att medlemsavgiften för ungdomar under 25 år är 50 kronor som tillfaller lokalföreningen. Bidrag utöver medlemsavgiften tas tacksamt emot och bidrag tillfaller lokalföreningen.

Borgerligt alternativ har en stor uppgift att fylla i Svenska kyrkan. Våra förtroendevalda är engagerade och kunniga och bidrar till att varje församling/pastorat utvecklas. Vi vill inte ha en toppstyrd kyrka som av många uppfattas som vänstervriden. Borgerligt alternativs värderingar i Svenska kyrkan behövs mer än någonsin. Ditt medlemskap är viktigt för oss och jag hoppas att du vill fortsätta och bidra till vår viktiga verksamhet.

Vid värvning av en ny medlem behövs namn, adress, församling och mailadress på inbetalningen.

 

Så här betalar du!

Du betalar din medlemsavgift antingen genom bankgiro eller swish.
Medlemsavgiften är 150 kr över 25 år och 50 kr under 25 år.
Bankgiro: 105-6522

Swish: 123 230 34 51

 

Vi är tacksamma för att du vill bli medlem hos oss!

 

Har du frågor om medlemskap, vänligen skicka ett mail till: medlem@borgerligtalternativ.nu

Med vänlig hälsning
Annette Lundquist Larsson
ordförande för Borgerligt alternativ