Tankar inför påsken…

30 mars, 2021

Vi går nu in i stilla veckan som avslutas med de tre heliga dagarna, triduum sacrum, skärtorsdag, långfredag och påskdag. Det är passionstid och ordet passion är dubbeltydigt och betyder såväl lidande som lidelse. I evangeliernas passionsberättelser finner vi bådadera. Huvudpersonen drivs av en hemlighetsfull självförståelse eller lidelse som leder till att kärlekens och lidandets väg – Via Dolorosa – är den enda som återstår för honom. 

För många av oss är detta bara en gripande eller obegriplig historia. En outsider för tvåtusen år sedan förlorar kontrollen över sitt eget liv och går in i något som är bortom gränsen för vad de flesta av oss anser vara rim och reson. Men det hela har som bekant lett till att en religion har uppstått. Visserligen har den absurda och bisarra berättelsen lagts till rätta med hjälp av dogmer och trosutsagor och därmed tonats ner och slipats av. Allt för att den skulle kunna bli föremål för tro och försanthållande och därmed vara mer lättsmält och hanterlig. Och resten är historia som det brukar heta. 

Men det är inte historia. Korsets dårskap och Guds närvaro genom Jesus Kristus är och förblir en anstötlig verklighet som ständigt sker i allt levande. En pågående försonings- och läkningsprocess mot alla odds – genom död till liv – bortom förnuft och ändamålsenlighet som vi som kyrka är kallade att tydliggöra och vara ett tecken för och samtidigt med våra egna liv erfara och återgestalta. 

Att fira stilla veckan och påsken är därför att slå följe med honom som obönhörligen vandrar Kärlekens väg. En passionsväg som bär Jesu Kristi anletsdrag och vars hemlighetsfulla närvaro och uppfodrande kallelse Olov Hartman beskriver i psalm 74 i Den svenska psalmboken:

Du som gick före oss
längst in i ångesten,
hjälp oss att finna dig,
Herre, i mörkret.

Du som bar all vår skuld
in i förlåtelsen,
du är vårt hjärtas fred,
Jesus, för evigt.

Du som med livets bröd
går genom tid och rum,
giv oss för varje dag,
Kristus, det brödet.

Du som går före oss
ut i en trasig värld,
sänd oss med fred och bröd,
Herre, i världen.

En besinnande passionstid och glad påsk!

Sven Milltoft
Kyrkoherde
Ledamot Borgerligt alternativs styrelse