Borgerligt Alternativ står inte bakom Svenska kyrkans hållning i frågan om språkkrav

8 april, 2021

Den 18 mars lämnade Svenska Kyrkan in ett remissyttrande på det statliga delbetänkandet ”Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap”. Remissyttrandet avstyrker delbetänkandets förslag om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att bli svensk medborgare. Denna uppfattning har också ärkebiskopen givit uttryck för i den pågående debatten.

Borgerligt Alternativ står inte bakom Svenska kyrkans remissyttrande i denna del. Vi anser att frågan om språkkrav är alltför politiserad och därmed inte ingår i Svenska kyrkans uppdrag att ha en uppfattning om.

Frågan om språkkrav är givetvis någonting man som enskild anställd, förtroendevald eller volontär inom Svenska kyrkan kan ha en åsikt om. Men Svenska kyrkan som religiöst samfund med nästan 6 miljoner medlemmar borde inte ha yttrat sig i denna fråga. Svenska kyrkan var inte remissinstans utan valde att yttra sig ändå, vilket vi menar är att helt i onödan politisera kyrkan.

Borgerligt alternativ vill motverka Svenska kyrkans politisering och anser att kärnverksamheten och församlingarna ska prioriteras. Exempelvis borde Svenska kyrkan centralt lägga mer kraft på att få ut stöd till församlingar runt om i landet i kölvattnet av pandemin, samt forma en handlingsplan så att kyrkorna åter kan öppnas för fler än åtta besökare.

Frågor gällande Borgerligt alternativs hållning kring språkkrav hänvisas till Borgerligt alternativs presskontakt Olle Reichenberg, olle.reichenberg@moderaterna.se.