Svenska kyrkan är inte en likriktad åsiktsgemenskap

11 maj, 2021

”Borgerligt Alternativ betonar att Svenska kyrkan är en demokratisk och episkopal folkkyrka. För att det syftet ska vara giltigt även i framtiden måste det medlemsvårdande arbetet prioriteras och den negativa medlemsutvecklingen bromsas. Att då ta ställning i starkt partipolitiska frågor gagnar inte den uppgiften”

skriver Olle Reichenberg, ledamot i Borgerligt alternativs nationella styrelse.

Håller du med? Dela och reagera på det här inlägget.

Länk till debattartikeln:
https://www.kyrkanstidning.se/debatt/reducera-inte-svenska-kyrkan-till-en-likriktad-asiktsgemenskap