Nationell löneservice hotar församlingarnas självbestämmande

17 maj, 2021

”Om Svenska kyrkans nationella löneservice inte ska bli ännu en opåkallad björntjänst som minskar församlingarnas och pastoratens autonomi, behövs garantier för att löneservice bygger på frivillighet och kommer bära sina egna kostnader.”

Det skriver Margareta Nisser Larsson, Borgerligt alternativ Karlstad stift, Bengt Kjellgren, Borgerligt alternativ Göteborgs stift och Helena Nordvall, Borgerligt alternativ Luleå stift i Kyrkans Tidning.

Håller du med? Dela och reagera på det här inlägget.

Länk: https://www.kyrkanstidning.se/debatt/nationell-loneservice-hotar-forsamlingarnas-sjalvbestammande