Svenska kyrkans politiska utspel skadar förtroende

22 april, 2021

”Svenska kyrkans uppgift är inte att uttala sig i partipolitiska frågor. Allt färre medlemmar kommer då att känna samhörighet med och tillhörighet till Svenska kyrkan och en förtroendekris blir ett faktum. Att dela tro och andlig gemenskap ska inte behöva förutsätta partibok.

Ska kyrkan i framtiden vara en bred folkkyrka som överbryggar skillnader snarare än intar politiska positioner, behöver Svenska kyrkan fokusera på sina grundläggande uppgifter som är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission”, skriver Borgerligt alternativs nationella styrelse i Expressen idag.

Länk till hela artikeln finner ni här.