Sommarhälsning från
Borgerligt alternativ

20 juni, 2022

Stort tack för senast och för det förtroende som ni gett mig genom att välja mig till ordförande för Borgerligt alternativs nationella styrelse. Det är som bekant inte ”jaget” utan ”laget” som gäller, och samtidigt består ”laget” av många olika ”jag”, vilket är en styrka. Som ordförande är en av mina främsta uppgifter att få alla att samspela så att vi blir ett starkt och vinnande lag. Först då kan 1+1 bli mer än 2!

Men från ord till handling. Det behövs krafttag och mycket arbete för att förändra Borgerligt alternativs situation och inflytande i vår kyrkas demokratiska organisation. Det räcker inte med att sitta stilla i båten och låtsas som det regnar eller bara hoppas på bättre tider. Vi kan inte blunda för att efter det att Borgerligt alternativ bildades som en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp år 2013, så har vi successivt förlorat väljarandelar vid varje kyrkoval, även om det vid senaste valet glädjande nog planade ut en aning.

Att navigera i kyrkans demokratiska sammanhang är däremot grannlaga och det har inte blivit lättare efter kyrkans och statens relationsändring år 2000. Andelen av Svenska kyrkans medlemmar som röstar är alltjämt liten men förfaller vara ganska stabil. Den är dessutom vid det här laget väl inmutad av såväl de partipolitiskt obundna nomineringsgrupperna som de nomineringsgrupper som har partipolitisk koppling. Stödet från kyrkans inre kärna vad gäller styrning med politiska förtecken i allmänhet och partipolitiska i synnerhet är avtagande, medan de partipolitiska nomineringsgrupperna paradoxalt nog behåller sina positioner mycket tack vare stödet från de sekulära moderpartierna och en välorganiserad väljarkader.

I allt detta uppfattas Borgerligt alternativ av många som en hybrid nomineringsgrupp som varken är det ena eller det andra. Vi själva anser däremot att vi är tydligt partipolitiskt obundna men att vi inte hymlar med våra allmänborgerliga värderingar i de inomkyrkliga sammanhang där sådana är relevanta. Därav följer också vårt namn som har blivit mer och mer etablerat och som är en form av innehållsdeklaration kring vad vi står för. Samtidigt misstänkliggörs vi ständigt för att inte vara partipolitiskt obundna eller så opolitiska som vi i en mening säger oss vara, trots att vi inte har någon koppling till eller stöd från ett partipolitiskt riksdagsparti.

Hur som helst, val är till för att vinnas! Allt annat är ovidkommande. Det är en självklarhet men låt oss inte glömma det, utan ständigt påminna varandra om detta. Därför är taktik, strategier och eventuell samverkan ett samtal som måste få fortsätta. Vi vill vinna därför att vi är övertygade om att de värderingar som vår nomineringsgrupp står för, är viktiga för dagens och inte minst framtidens kyrka. Det är det som är det primära målet och allt annat är underordnat, samtidigt som det underordnade ska tjäna detta syfte och vara så ändamålsenligt som möjligt. Därmed inte sagt att vi inte, trots vår något blygsamma position idag, ska fortsätta att påverka och försöka förändra kyrkan utifrån vårt rådande program i så många avseende som möjligt och på olika nivåer.

Hur ser då vägen framåt ut för oss och vad göra åt och hur hantera allt detta? Ja, utifrån vår eftervalsanalys skulle jag vilja föra fram följande punkter att arbeta med och utmanas av, de fyra år som ligger framför oss till nästa val:

  • Valrörelsen börjar nu! Vi behöver påminna varandra om och uppmuntra varandra till att bli mer aktiva redan nu och inte bara om fyra år. Det kan handla om att etablera insändarskrivgrupper där man hjälps åt och inspirerar varandra att göra Borgerligt alternativs tankegångar synliga och aktuella, i såväl digitala som konventionella medier. Det kan också handla om en aktiv programverksamhet i föreningarna och en tydlig närvaro i församlingarna och i de beslutande sammanhang som vi är representerade i.
  • Val vinns lokalt! Vi måste få en större och bredare lokal representation. Hur detta ska gå till finns det inga enkla svar på. Dock skulle jag vilja föreslå och uppmuntra till att de olika stiftsföreningarna utser ambassadörer vars uppgift är att entusiasmera och organisera lokala församlingssympatisörer och på det sättet bidrar till att bilda flera föreningar och/eller listor. Vi behöver särskilt yngre personer men alla är självfallet välkomna.
  • Kommunicera mera! Det bästa sättet är alltid ”mun till mun-metoden”. Var inte blyga och försagda utan berätta om våra idéer och tanker för hur Svenska kyrkan bör utvecklas. Möjligheterna till att engagera sig är stora och det behövs inte så många fler personer för att skillnad ska uppstå. Kombinera detta med att vår verksamhet inom Borgerligt alternativ ska vara så transparent och öppen som möjligt. Var inte rädda för okonventionella grepp så länge de inte står i vägen för Borgerligt alternativ och vår kyrkas trovärdighet. Demokrati stavas alltid samtal och gemenskap och då inte minst i kyrkans sammanhang.

Nu tar vi nya tag och kavlar upp ärmarna. Men först en skön och rekreerande sommar. Sedan samlar vi krafterna på nytt för Borgerligt alternativ i vår kyrka.

Borgerligt alternativ – tro och tradition i förening!

 

Varma sommarhälsningar

Sven Milltoft