Borgerligt alternativ
För en folk(ligare) kyrka

Vad är Borgerligt alternativ?

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkovalet i Svenska kyrkan. Vi vill se en öppen och närvarande kyrka med församlingarna i centrum. Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med kristen och allmänborgerlig värdegrund, men som är partipolitiskt obunden.

Bli medlem

Församlingarna
i centrum

Församlingslivet är navet i Svenska kyrkan. Borgerligt alternativ vill stärka församlingarna genom att motverka onödig byråkrati och centralisering till den nationella nivån.


Läs mer

En levande och
närvarande kyrka

Svenska kyrkan måste erbjuda relevant verksamhet och ett rikt gudstjänstliv. Borgerligt alternativ vill att Svenska kyrkan framträder genom församlingarna och prioriterar församlingens grundläggande uppgift som är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Läs mer

Nej till byråkrati och centralisering

God ekonomisk förvaltning är en förutsättning för Svenska kyrkans verksamhet och för att kyrkoavgiften ska hållas så låg som möjligt. Borgerligt alternativ vill utreda möjligheten att införa golv och tak för kyrkoavgiften och på det sättet motverka utträden av ekonomiska skäl.

Läs mer