Program

Borgerligt alternativs program

Du kan ladda ner Borgerligt alternativs program här!


För en folk(ligare)kyrka!

Borgerligt alternativs valplattform 2022

 

Borgerligt alternativ vill arbeta och kämpa för en folk(ligare)kyrka:
 • där församlingen är centrum och byråkrati och centralisering motverkas • där arbetet med dop och konfirmation prioriteras.
 • där du själv friare får välja vilken församling du tillhör.
 • där volontärer engageras och räknas med.
 • där ensamhet och psykisk ohälsa motverkas genom diakoni och själavård.
 • där tradition och kulturarv värnas, kyrkorna är öppna och skolavslutningar välkomnas.
 • där kyrkomusiken får ljuda och ta plats.
 • där kyrkans närvaro utomlands genom SKUT värnas.
 • där god ekonomisk hushållning förenas med ett gediget klimat- och hållbarhetsarbete.
 • där ACT:s bistånd kommer dem till del som bäst behöver det.
BA:s kärnbudskap i kyrkovalet 2021:
 • Svenska kyrkan ska satsa på församlingarna och gudstjänstlivet, byråkrati och centralisering ska motverkas. 
 • Svenska kyrkan ska satsa på barn och ungdomar bland annat genom dop och konfirmation för att stärka kunskapen om kristen tro och stödja mänsklig mognad.
 • Svenska kyrkan ska satsa på volontärer och diakoni för att bryta ensamhet och psykisk ohälsa.
 • Svenska kyrkan ska satsa på kyrkomusik och värna kulturarvet genom öppna kyrkor och välkomnande av skolavslutningar.
Läs hela Borgerligt alternativs program här!