Borgerligt alternativ kommenterar ärkebiskopens öppna brev om gruvbrytning utanför Jokkmokk

7 februari, 2022

Ärkebiskop Antje Jackelén och biskopen i Luleå stift Åsa Nyström kritiserar i ett öppet brev daterat 31 januari, regeringens planer på att ge klartecken för brytning av järnmalm i Gállok, Kallak utanför Jokkmokk. De båda biskoparna har självklart rätt att ge uttryck för de åsikter de har i frågan. Det blir dock problematiskt när det öppna brevet av många tolkas som Svenska kyrkans officiella uppfattning i frågan – att Svenska kyrkan som organisation skulle ha tagit ställning mot gruvbrytning på den aktuella platsen.

Borgerligt alternativ har tidigare påpekat att denna typ av uttalanden i partipolitiska frågor, riskerar att stöta bort medlemmar i Svenska kyrkan som inte delar den uppfattning som framförs. Att så är fallet har visat sig även denna gång. Vi har kontaktats av flera medlemmar i Svenska kyrkan som signalerat att de starkt överväger att begära utträde, med anledning av det öppna brevet.

I brevet sägs bland annat att gruvetableringen inte skulle vara ”samhällsekonomiskt hållbar”. Vi ifrågasätter om Svenska kyrkan har den kompetens som krävs gällande exempelvis gruvbrytning och  infrastrukturinvesteringar för att kunna dra den slutsatsen. Man kan också fundera på om en eventuell gruvbrytning verkligen skulle vara ett hot mot den ”andliga folkhälsan”, vilket framförs i brevet.

Uttalanden i starkt partipolitiska frågor, som uppfattas komma från kyrkan som organisation, riskerar bara att bidra till splittring och spä på antalet utträden. Svenska kyrkan är och ska vara en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap.

 

Olle Reichenberg och Bengt Kjellgren
Borgerligt alternativs representanter i kyrkostyrelsen