Ny styrelse för Borgerligt alternativ

16 maj, 2022

Styrelsen från vänster: Margareta Nisser Larsson, Johan Hjertén, Ingrid Cassel, Sven Milltoft, Olle Reichenberg, Elisabeth Kullenberg, Bengt Kjellgren och Carolina Muskus. Ledamöterna Kristina Axén Olin och Magnus Hedin saknas på bilden.

 

I samband med den Kristna Rikskonferensen hölls Borgerligt alternativs stämma den 14 maj 2022. Där valdes Sven Milltoft till ny ordförande för Borgerligt alternativ.

 

Styrelsen 2022–2025 består av:
Ordförande
Sven Milltoft, Stockholms stift

Vice ordförande
Olle Reichenberg
, Stockholms stift

Ledamöter
Kristina Axén Olin, Stockholms stift
Ingrid Cassel,
Linköpings stift
Magnus Hedin,
Växjö stift
Johan Hjertén, Skara stift
Bengt Kjellgren
, Göteborgs stift
Elisabeth Kullenberg, Lunds stift
Carolina Muskus, Uppsala stift
Margareta Nisser Larsson, Karlstads stift

 

Avgående ordförande Annette Lundquist Larsson avtackades med värme efter ett långt ordförandeskap.


Sven Milltoft och Annette Lundquist Larsson