Församlingarna främst!

Borgerligt alternativ sätter alltid församlingarna och pastoraten främst. Det är därifrån Svenska kyrkans församlingsliv utgår.
– Svenska kyrkan behöver räta på ryggen och återfinna sitt självförtroende inför framtiden. Vi är ett rikstäckande samfund med lång historia och oerhörda framtida möjligheter som väntar på att förverkligas och gestaltas i varje enskild församling, säger Sven Milltoft, kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling i Stockholms stift.

 

Det är i församlingarna som församlingslivet kan utvecklas i den riktning som passar medlemmarna och de omständigheter vi lever i.

– Det är gudstjänsten som konstituerar kyrkan och vårt uppdrag är att förkunna evangelium, ta emot och gestalta Guds kärlek. Kyrkan är platsen där allt detta sker och församlingen samlas för att både ta emot och ge vidare, säger Sven Milltoft.

I Hedvig Eleonora församling utvecklas både gudstjänster och församlingsliv. Under delar av året erbjuder församlingen ett särskilt koncept, ”Hedvig helg – en kraftkälla”.

– Dessa helger inleds med helgtanke, konsert och allsång på fredagen, ofta följt av kammarkonsert på lördagen och sedan meditation och mässa på söndagen. Efter det serverar vi kyrkwraps inne i kyrkan och så följer en föreläsning som kan handla om allt mellan himmel och jord. På det sättet vill vi fira en gudstjänst med altaret i centrum men med vidöppna kyrkportar och så låga trösklar som möjligt, berättar Sven Milltoft.

Han fortsätter:

– Vi ska komma ihåg att kyrkan har en tradition och ett arv som är viktigt att förvalta och föra vidare, för den bär på en andlig erfarenhet och kunskap som generationer före oss har utforskat och utvunnit.  Men detta arv och denna tradition måste ständigt vara i rörelse för att kunna bära erfarenheten och kunskapen vidare. Den är inget självändamål så därför måste den omformas, förvaltas och föras in i framtiden, ja helt enkelt reformeras. Ett bra exempel på detta är vår nuvarande psalmbok, där Borgerligt alternativ i kyrkomötet fick gehör för att den så småningom ska revideras och förnyas.

Kyrkan och dess församlingar är också en viktig aktör i civilsamhället. När kriser och katastrofer inträffar söker sig människor till kyrkan. Det är viktigt att stärka anställdas och frivilligas kunskap i krishantering.

Hedvig Eleonora församling har en manual för vad som sker vid en kris, som träder i verket när någonting händer.

– Exempelvis vid terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i våras öppnade vi kyrkan och hade öppet så länge det var möjligt. Och så försöker vi samarbeta så mycket som möjligt med övriga samhällsaktörer, säger Sven Milltoft.

 


Borgerligt alternativ arbetar för större frihet för dig att välja vilken församling du vill tillhöra och möjlighet att fördela din kyrko­avgift mellan församlingar du vill stödja.

Vi motsätter oss tvångssammanslagningar av församlingar.


Läs fler artiklar om Borgerligt alternativ i vår valtidning. Klicka här!