Västerås stift

Västerås stift

Svenska kyrkan har val till tre olika nivåer – församling och pastorat, stiftet och kyrkomötet – är en tung apparat och därför vill vi i Borgerligt alternativ att valsystemet skall förenklas och göras billigare.


Asta Matikainen Lecklin (Västerås) och Göran Forsén (Svärdsjö).

Vi som ställer upp i valet till Västerås stiftsfullmäktige är många. De första namnen är Asta Matikainen Lecklin, Västerås och Göran Forsén, Svärdsjö.
Asta är prost och kyrko­herde emerita i Hallstahammar-Kolbäcks församling, bosatt i Västerås.  Numera ledamot i stiftsstyrelsen och beredningsutskottet.

”Jag vill att Västerås stift skall vara främst bland stiften i Svenska kyrkan i att bistå församlingsarbetet med relevant kompetens och förvalta stiftsavgiften och skogen så att församlingarna kan växa i sin grundläggande uppgift”.

Våra kandidater i kyrko­mötesvalet är bland annat: Göran Forsén, Svärdsjö och Asta Matikainen Lecklin, Västerås.
Göran Forsén kommer från Svärdsjö församling i Falu pastorat. Göran är verksam som vald revisor i Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat. Han vill att Svenska kyrkan ska vara med medlemmarna hela livet, från dopet, genom konfirmationen in i vuxenlivet, familjebildningen till ålderdomen. Kyrkan har också en viktig funktion vid händelser i samhället som t ex Coronapandemin.

För Västerås stift vill Borgerligt alternativ verka för att:

  • stiftet målmedvetet utför det som är dess huvuduppgift och inte bedriver egna verksamheter.  Församlingen /pastoratet är Svenska kyrkans verksamhetsbas.
  • den avgift som församlingarna / pastoraten betalar till stiftet skall komma församlingarna / pastoraten till nytta enligt ovan.
  • medarbetarna i stiftet genom församlingsinstruktionen har god kännedom om församlingarnas behov och arbetar medvetet med att stödja.
  • Prästlönetillgångarna, våra gemensamma skogar, skall förvaltas rationellt och miljövänligt.

För kyrkomötet vill Borgerligt alternativ verka för att:

  • Svenska kyrkan skall behålla sin status som folkkyrka
  • församlingarna får själva bestämma över sin ekonomi och förvaltning
  • Svenska kyrkan är en av de kristna kyrkorna i världen och skall verka för solidaritet över gränser

I följande församlingar/pastorat har Borgerligt alternativ representation

Falu pastorat
Malungs församling
Mora församling
Sala pastorat
Stora Tuna och Torsångs pastorat
Västerås pastorat