Uppsala stift

Uppsala stift

Besök oss på Facebook

Den kristna idétraditionen med etik och moral är viktig i vårt land. Traditionen ska värnas, vårdas och utvecklas. Kärnan i svenska kyrkan är församlingarnas gudstjänstliv. En gemenskap som ger trygghet och en hållbar värdegrund att lita till.

I Uppsala stift vill vi prioritera och tydliggöra stiftets grundläggande uppgift att genom främjande och tillsyn stödja församlingslivet. Det innebär att skapa möjlighet för ett aktivare församlingsliv. Byråkrati och centralisering ska motverkas. Svenska kyrkan ska inte styras som en koncern, det är en folkkyrka.

Ordning och reda i stiftets ekonomi är nödvändigt för att kraftfullt utöva uppgiften. Huvuddelen av Svenska kyrkans resurser ska finnas i församlingarna.

Medlemsvård och satsningar på barn och unga behövs för att bryta trenden med minskande antal medlemmar. Insatser för att fler ska döpas och konfirmeras är nödvändiga. Svenska kyrkan ska växa!

 

Föreningar i Uppsala stift

Danmark-Funbo
Enköping
Gävle
Hudiksvallsbygden
Roslagen västra
Roslagen östra
Sigtuna
Uppsala
Valbo

I följande församlingar/pastorat har Borgerligt alternativ representation

Danmark-Funbo församling
Enköpings pastorat
Gävle församling
Hudiksvallsbygdens församling
Roslagens Västra pastorat
Roslagens Östra pastorat
Sigtuna församling
Uppsala pastorat
Valbo-Hedesunda pastorat