Ta fram förslag om friare tillhörighet till riksdagen

9 mars, 2021

Debattartikel publicerad i Kyrkans tidning 9 mars 2021, skriven av Annette Lundquist Larsson, Sven Milltoft, Olle Reichenberg för Borgerligt alternativs styrelse.

Friare församlingstillhörighet är en viktig fråga för att fler medlemmar i Svenska kyrkan ska känna tillhörighet. Frågan om friare församlingstillhörighet är en av Borgerligt alternativs viktigaste valfrågor i kyrkovalet 2021. Moderaterna drev också denna fråga då de ställde upp i kyrkovalen.

Borgerligt alternativ har i flera år drivit frågan om att medlemmar i större utsträckning ska få välja sin församling eller tillhöra flera församlingar och dela sin kyrkoavgift mellan dessa. Vi tror att det finns många som gärna skulle vilja stödja den församling där de exempelvis är födda, bor på sommaren eller har en annan historisk koppling till.

För precis som debattören Tomas Lagerwall lyfter, är Svenska kyrkan i stort behov av medlemmar som känner tillhörighet till våra församlingar. Annars riskerar Svenska kyrkan förlora både medlemmar, volontärer och förtroendevalda.

En friare församlingstillhörighet är också ett viktigt steg i att stärka församlingarnas självständighet och kan i själva verket vara räddningen för församlingar på orter där män­niskor tillbringar mycket av sin fritid men inte är folkbordförda.

Det är dock i Sveriges riksdag som ett beslut om friare församlingstillhörighet måste fattas. Vi menar att Svenska kyrkan ska arbeta fram ett förslag om hur friare församlingstillhörighet skulle kunna fungera, och därefter uppta en diskussion med beslutsfattarna i riksdagen.

Den 19 september är det kyrkoval. Vill man se friare församlingstillhörighet så att fler medlemmar kan känna tillhörighet och engagemang för Svenska kyrkan, är Borgerligt alternativ det självklara valet!