Sundbybergs församling

Ritva Runestad, Rolf Tenser, Berit Lundmark och Jonas Frycklund.

 

Sundbybergs församling

Här kan du ladda ner vår valsedel

Sundbybergs församling har drygt 20000 medlemmar. Församlingens gräns sammanfaller med kommungränsen. I församlingen finner du två kyrkor, ett kapell, två församlingssalar och två öppna förskolor. Borgerligt Alternativ i Sundbyberg bildades 2011 i samband med att Moderaterna slutade ställa upp i kyrkovalet. Vi står för borgerliga värderingar men är partipolitiskt obundna. För närvarande har Borgerligt Alternativ 2 mandat i kyrkofullmäktige.

Mer kyrka – ingen partipolitik
Vi är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp med borgerliga värderingar. Borgerligt Alternativ i Sundbyberg bildades när Moderaterna slutade ställa upp i kyrkovalen.

Vi vill satsa på barn och ungdomar
Barn och unga ska ges möjlighet att lära känna kristen tro och kristen tradition och därmed vara en del av det kristna arvet och få möjlighet att föra det vidare. Vi välkomnar skolavslutningar i kyrkan, vi vill ha både fritidsverksamhet och öppna förskolor i kyrkans regi.

Kyrkan behövs också i Ursvik!

Ingen ska behöva sitta ensam
Svenska kyrkan ska satsa på volontärer och diakoni för att bryta ensamheten och värna om de särskilt utsatta. Utflykter för äldre och ensamstående med barn ska prioriteras.

En tolerant och öppen kyrka
Vi i Borgerligt Alternativ vill värna om ett aktivt gudstjänstliv där alla ska känna sig välkomna och där musiken och samtalet har sin självklara plats.

Tradition ger trygghet
Svenska kyrkan ska värna kulturarvet genom öppna kyrkor. Kyrkan är en väsentlig kulturbärare, inte minst i tider när andra delar av samhället brister.

God ekonomisk hushållning ska kombineras med ett gediget klimat- och hållbarhetsarbete
Vi vill att församlingen investerar i framtiden genom solceller och att laddstolpar sätts upp för kyrkobesökare och på begravningsplatsen.

Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ”ja” till Gud och säga ”nej”.
Ps 289

 

Vi är övertygade om att Borgerligt Alternativ behövs för att vitalisera och utveckla Svenska kyrkan nu.

Om vi får förtroende i kyrkovalet den 19 september 2021 kommer Borgerligt Alternativ ha en ansvarsfull ledning och kyrkans ekonomi skötas på ett ansvarsfullt sätt.

Vill du engagera dig i vårt arbete och bli medlem?

Här kan du läsa mer.

För frågor: Rolf Tenser rolf.tenser@gmail.com eller via telefon: 0708-88 94 96.

Medlemskap: 150 kr på plusgiro 65 82 61-3