Maria Magdalena församling

Borgerligt alternativ i Maria Magdalena församling

 


Nyhet! Borgerligt alternativ förenas med Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Här nedan återges det nyhetsbrev som skickades ut i maj 2024!

Borgerligt alternativ förenas med Kristdemokrater i Svenska kyrkan

En tredje kraft mellan POSK och vänstergrupperna i Svenska kyrkan bildas genom att Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan förenas i ny nomineringsgrupp.

Medlemmar i Borgerligt alternativ!

Borgerligt alternativs årsstämma i lördags beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag att gå samman med Kristdemokrater i Svenska kyrkan under namnet Borgerlig Kristen Samverkan, om namnet godkännes av kyrkostyrelsen. Ett likalydande beslut fattades vid KR:s stämma i april i år. Det innebär att en ny nomineringsgrupp skapas som ställer upp i kyrkovalet 2025.

Syftet är att skapa ett borgerligt och kristet alternativ som står helt fritt från partipolitiken, men som är tydligt med såväl den kristna tron som värderingar som kan röra ekonomi och organisation.

– Svenska kyrkan ska inte vara ett redskap för partipolitiska ambitioner och ideologier. Det är dags att ge Svenska kyrkan förutsättningar att vara kyrka med stark lokal förankring och en minskad nationell styrning. Vi vill vara en tredje kraft i kyrkans demokratiska landskap som är partipolitiskt obunden, men som redovisar våra värderingar. Det är vad den nya nomineringsgruppen Borgerlig Kristen Samverkan vill medverka till, framhåller Sven Milltoft (ordförande Ba) och Torbjörn Aronson (ordförande KR).

Samgående mellan Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan sker bland annat genom en ny gemensam ledningsgrupp och en gemensam programgrupp. Nomineringsarbetet ska ske gemensamt i stiftskretsarna och i pastorat/församlingar.

Sven Milltoft
ordförande för Borgerligt alternativs nationella styrelse
sven.milltoft@svenskakyrkan.se
Olle Reichenberg
gruppledare för Borgerligt alternativs
kyrkomötesgrupp
olle.reichenberg@svenskakyrkan.se

Tack för din röst för borgerliga värderingar!

Valåret 2021 är till sin ända…

Borgerligt alternativ backade i många församlingar/pastorat runt om i landet men lyckades också ta plats inom helt nya områden, som i Enskede-Årsta och Skarpnäck. I Stockholms stift håller vi ställningarna.

I vår församling Maria Magdalena förlorade vi ett mandat från 6 till 5 – resultat Maria Magdalena församlings kyrkofullmäktige

I våra systerförsamlingar;

I Sofia församling lyckades de behålla sina 3 mandat – resultat Sofia församlings kyrkofullmäktige

I Katarina församling tappade de ett mandat från 3 till 2 – resultat Katarina församlings kyrkofullmäktige

I Högalids församling lyckades de behålla sina 3 mandat – resultat Högalids församlings kyrkofullmäktige

 

BA i församlingar/pastorat

Totalt sett är BA representerat i cirka 18 procent av befintliga församlingar/pastorat runt om i Sverige, vid valet 582. Glädjande är valrepresentation i 11 helt nya församlingar/pastorat jämfört med valet 2017! Detta resulterade i mandat i hela 10 nya kyrkofullmäktige! (OBS! om det har försvunnit några församlingar/pastorat måste undersökas närmare.) I 46 procent av församlingarna/pastoraten där BA finns förlorade vi mandat, i 27 procent fick vi fler (nya församlingar inräknade) och i 27 procent behöll vi lika många platser. (Om BA har backat eller ökat procentuellt är inte det som redovisas här.)

I Stockholm backade vi i 18 församlingar/pastorat, ökade i 7 och behöll mandat i 9.

 

BA i stift och kyrkomöte

I 1 stift ökade BA sina mandat i stiftsfullmäktige (Härnösands stift), i 4 stift blev de färre och i 7 stift lika många.

I Stockholms stift lyckades vi behålla våra 12 mandat, av totalt 90 mandat och platsen som den tredje största nomineringsgruppen – resultat stiftsfullmäktige Stockholms stift

I Kyrkomötet tappade BA 2 mandat jämfört med valet 2017, till 20 mandat av totalt 251 mandat. Av dessa 20 mandat i Kyrkomötet kommer 7 från Stockholms stifts valkrets – resultat Kyrkomötet

”Tillsammans gjorde vi ett bra val och vi lyckades med att inte tappa fler än två mandat i Kyrkomötet vilket ändå får ses som ett tecken på ett stöd och intresse för vår nomineringsgrupp. I valet 2013 tappade vi tio mandat i Kyrkomötet och i valet 2017 tappade vi nio mandat.”, skriver BA:s nationella styrelse i sitt medlemsbrev efter valet.

 

Eftervalsdiskussion

Efter valet bjöds alla medlemmar i Stockholm in av styrelsen i BA Stockholms stift till eftervalssamtal. Det var många som var intresserade av att dela med sig av sina synpunkter och samtalen varade i flera timmar. Det märktes att det finns olikheter bland våra föreningar, både vad gäller frågan kring vårt namn Borgerligt alternativ, koppling till partitillhörighet och värderingsfrågor med mera. Vår ordförande i Stockholm, Hans Ulfvebrand, var mycket nöjd med det engagemang som visade sig under kvällen.

”Kvällen på Ersta den 15 november visade på ett starkt intresse kring vårt arbete kommande mandatperiod. Jag är övertygad om att vi som företräder BA i Stockholms stifts församlingar har mycket att bidra med i våra olika miljöer i den stundande nya mandatperioden!”, skriver Hans Ulfvebrand i ett brev till medlemmarna.

 

Valresultatet i stort

Vänster i Svenska kyrkan (ViSK) och Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan (POSK) var de grupper som fick högst antal nya mandat i Kyrkomötet. Arbetarepartiet –Socialdemokraterna (S) var den grupp som tappade flest antal mandat men är ännu den största gruppen med totalt 70 av 251 mandat. Procentuellt sett blev ViSK den stora vinnaren med 19 mandat jämfört med 9 mandat valet 2017. Röstdeltagandet för landet totalt sett landade på 18,4 % till kyrkomötet jämfört med 19,1 % 2017. Det är det nästa högsta valdeltagandet sedan 1930-talet. Stockholm är det stift med högst valdeltagande – 22,26 %, nästan lika högt som förra valets 22,88 %.

Här kan ni se en sammanställning av mandatfördelningen i Kyrkomötet samt röstdeltagandet i stiften – pressmeddelande TT slutresultat kyrkovalet 2021

Här är en länk till sammanfattning kring valsiffror och valda ledamöter i Stockholms stift – resultatet stiftsfullmäktige i Stockholms stift

Här kan ni söka fram resultat och valda ledamöter i alla kretsar på olika nivåer – slutgiltigt valresultat 2021

 

Borgerligt alternativ i Maria Magdalena församling vill att delaktighet i livets alla skeden skall genomsyra församlingens arbete.

  • Vi vill värna om diakonin, t.ex. för barn och unga, äldre, ensamma och personer med psykisk ohälsa samt alla individers behov av existentiell hälsa.
  • Vi vill verka för att kunna ha församlingstillhörighet utan hänsyn till bostadsadressen.
  • Vi kan inte nog betona vikten av dop- och konfirmandarbetet, som är vår kyrkas hopp och framtid.
  • Vi värnar kyrkomusiken, som ger så många – barn, ungdomar, vuxna – en oändlig källa till glädje och engagemang.
  • Vi vill verka för att församlingens medlemmar får tillgång till gratis konserter, utflykter och andra kulturella aktiviteter.
  • Vi välkomnar att alltfler frivilligarbetare är engagerade i församlingsarbetet – något som vi stöder och önskar utveckla ytterligare.
  • Vi vill förvalta församlingens kapital och egendomar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
  • Vi vill slå vakt om människors lika värde oavsett religiös tro, hudfärg eller sexuell läggning.
  • Vi vill verka för ett rikt gudstjänstliv med Kristus i centrum. Detta önskar vi få prägla församlingen där tradition och förnyelse kombineras så att alla känner sig hemma och välkomna. Traditioner från igår ger trygghet idag.

Partipolitik med dess åsikter skall vi inte ha i Svenska kyrkan! Vi tycker att kyrkan skall styras av personer som har kyrkans värderingar och tro som utgångspunkt.

Du kan också läsa mycket mer på den centrala sidan för Borgerligt alternativ.

Vi finns också på Facebook; Maria Magdalena, Stockholms stift, centralt och i Sofia, Katarina och Högalid – våra systerförsamlingar på Södermalm. Följ oss gärna och dela med vänner!

 Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten.

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift.

 

 


Vi behöver dig!

Vill du bli medlem!?

Det är du som medlem som utgör vår förening, som skapar vår framtid och vår grund inför nästa val. Utan medlemmar ingen förening!

Medlem blir du hos din lokala förening. För att bli medlem hos oss i BA Maria Magdalena betalar du in 150 kr (eller 50 kr för ungdomar under 25 år) till;

Plusgiro: 670308-6

Uppge namn och kontaktuppgift vid betalning! Väldigt bra om du också skickar namn och uppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress till Torsten Lundqvist; lundqvisttorsten@gmail.com eller 070-092 11 06.

Varmt välkomna!

Tack!

Borgerligt alternativ i Maria Magdalena


Om oss

Vi är Borgerligt alternativs lokala förening för dig boendes i Maria Magdalena församling.

Inför kyrkovalet 2013 inleddes ett samarbete i Maria Magdalena församling mellan moderater, kristdemokrater och dåvarande folkpartister i syfte att bilda en partipolitiskt oberoende nominerings-grupp – Borgerligt alternativ – som välkomnar alla medlemmar i Svenska kyrkan med allmänborgerliga och kultur- och värdekonservativa värderingar.

Borgerligt alternativ är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan, representerade i ett hundratal församlingar runtom i landet. Vi är ett val för dig som har borgerliga värderingar men som inte tycker att partipolitik ska styra inom kyrkan. I Maria Magdalena församling är vi representerade både i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och olika utskott.

Kontaktuppgifter:
Ordförande Torsten Lundqvist
E-post: lundqvisttorsten@gmail.com
Mobil: 070 – 092 11 06

Styrelsen
Torsten Lundqvist; ordförande  lundqvisttorsten@gmail.com   070-092 11 06
Lena Charpentier; vice ordförande
Inga-Lill Larsson; kassör  ingalill11849@gmail.com   070-593 16 32
Eva Lantz
Ann-Katrine Rundberg; sekreterare
Önver Cetrez
Sten Heinsoo