Maria Magdalena församling

Maria Magdalena församling

Borgerligt alternativ i Maria Magdalena församling vill att delaktighet i livets alla skeden skall genomsyra församlingens arbete.

  • Vi vill värna om diakonin, t.ex. för barn och unga, äldre, ensamma och personer med psykisk ohälsa samt alla individers behov av existentiell hälsa.
  • Vi vill verka för att kunna ha församlingstillhörighet utan hänsyn till bostadsadressen.
  • Vi kan inte nog betona vikten av dop- och konfirmandarbetet, som är vår kyrkas hopp och framtid.
  • Vi värnar kyrkomusiken, som ger så många – barn, ungdomar, vuxna – en oändlig källa till glädje och engagemang.
  • Vi vill verka för att församlingens medlemmar får tillgång till gratis konserter, utflykter och andra kulturella aktiviteter.
  • Vi välkomnar att alltfler frivilligarbetare är engagerade i församlingsarbetet – något som vi stöder och önskar utveckla ytterligare.
  • Vi vill förvalta församlingens kapital och egendomar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
  • Vi vill slå vakt om människors lika värde oavsett religiös tro, hudfärg eller sexuell läggning.
  • Vi vill verka för ett rikt gudstjänstliv med Kristus i centrum. Detta önskar vi få prägla församlingen där tradition och förnyelse kombineras så att alla känner sig hemma och välkomna. Traditioner från igår ger trygghet idag.

Partipolitik med dess åsikter skall vi inte ha i Svenska kyrkan! Vi tycker att kyrkan skall styras av personer som har kyrkans värderingar och tro som utgångspunkt.

Inför kyrkovalet 2013 inleddes ett samarbete i Maria Magdalena församling mellan moderater, kristdemokrater och dåvarande folkpartister i syfte att bilda en partipolitiskt oberoende nominerings-grupp – Borgerligt alternativ – som välkomnar alla medlemmar i Svenska kyrkan med allmänborgerliga och kultur- och värdekonservativa värderingar.Gudstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten.

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift.

 


 

Kontaktuppgifter:
Ordförande Torsten Lundqvist
E-post: lundqvisttorsten@gmail.com

Mobil: 070 – 092 11 06