Linköpings stift

I följande församlingar/pastorat har Borgerligt alternativ representation

Linköpings domkyrkopastorat
Norrköpings pastorat
Söderköping-S:t Anna församling
Södra Tjusts pastorat
Tranås pastorat

Borgerligt alternativ i Linköpings stift

  • är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp.
  • har en traditionell kyrkosyn och vill ha levande gudstjänstgemenskap som samlas kring ordet och sakramenten.
  • värnar den kristna trons ställning som en nödvändig grundval för en samhällsordning av frihet och rättssäkerhet.
  • att kyrkan orubbligt ska förkunna och stå för Guds eviga värden som inte ändras av modetrender, makthavare och åsikter.
  • värnar vårt kyrkliga kulturarv.
  • värnar en decentraliserad kyrka — med församlingarna i centrum. Vi motverkar ökad byråkrati och tendensen att koncentrera makt och resurser till Svenska kyrkans nationella nivå.
  • vill berätta om allt det goda arbete kyrkan gör genom till exempel själavård, diakoni och hjälpverksamhet ute i världen genom ACT.
  • vill återupprätta och förstärka dopets betydelse.
  • vill verka för fri församlingstillhörighet.
  • vill ha ett tak på medlemsavgiften.

Naturligtvis stöder vi musiken, diakonin, barn- och ungdomsverksamheten.

Kyrkans stora utmaning, efter pandemin, är att alla ska hitta tillbaka till våra kyrkorum och den kristna gemenskapen.

Tillsammans kan vi genom ett kyrkligt arbete skapa livskvalitet och framtidstro för nuvarande och nya medlemmar.


 

Kontakt

Ordförande:
Siw Warholm
070-397 15 19
siw.warholm@telia.com

Vice ordförande:
Ingrid Cassel
Ingrid.cassel@qim.e
070 725 61 49


Föreningar i Linköpings stift:
Folkungabygdens pastorat
Norrköping med omnejd
Södra Tjust – Västervik
Tranås
Linköpings domkyrkopastorat