Nationellt

Styrelsen för Borgerligt alternativ utgör den nationella ledningen av nomineringsgruppen och har följande sammansättning:

Ordförande:

Annette Lundquist Larssonannette@borgerligtalternativ.nu073 - 682 80 42

Vice ordförande:

Mats Hagelinmats.hagelin@svenskakyrkan.se070 - 541 50 91

Ledamöter:

Mats Ershammarmats.ershammar@gmail.com070-371 87 13
Bengt Kjellgrenbengt@kjellgren.nu070 - 828 55 35
Margareta Nisser Larssonmargareta.nisser@msb.se070-378 79 95
Helena Nordvallnordvall.h@gmail.com070 - 531 59 84
Sven Milltoftsven.milltoft@svenskakyrkan.se073 - 358 83 34