Västerleds församling

Västerleds församling

Västerledskyrkan St Birgitta St Ansgar

Den 19 september i år äger kyrkovalet rum. Det är viktigt att du röstar i kyrkovalet för att stärka och styra Västerleds församling och Svenska kyrkan mot de värderingar du vill ska forma vår, din kyrka.
Här är några av de frågor Borgerligt alternativ tycker är viktiga för att skapa en levande, nära församlingsgemenskap i Västerleds församling:

Kyrkan mitt i byn
För Borgerligt alternativ är den lokala församlingen fundamentet för kyrkans verksamhet. Borgerligt alternativ vill ha en decentraliserad, stark, lokal kyrka som når ut till de boende inom Västerleds församling och möter de behov och förväntningar som de boende inom församlingen har.

Borgerligt alternativ vill stärka
den lokala församlingen i en
decentraliserad svensk kyrka.

Högtider
Du kommer oftast i kontakt med kyrkan genom de högtider vi ofta firar där. Högmässor, dop, konfirmation, adventstider, musikevenemang och ibland även när vi tar farväl av familj och vänner som gått bort. Kyrkan följer oss genom livets  skeenden.

Borgerligt alternativ vill stärka den
gemenskap som byggs i de möten
vi får i kyrkans högtider.

Ungdomar
Västerleds församling kan vara stolt över den aktiva ungdomsverksamhet som bedrivs inom församlingen, med högt deltagarantal av ungdomar i församlingen. Barn- och ungdomskörer, konfirmationsundervisning, ledarskapsverksamhet  med mera. Ungdomsverksamheten bidrar inte bara till att ge våra ungdomar en innehållsrik fritid utan skapar också en möjlighet för mognande individer att fundera kring etik, moral och frågor om tro. Församlingen hjälper till att forma ungdomar in i den värdegemenskap och det kulturarv som formar vårt samhälle.

Borgerligt alternativ vill stärka
den ungdomsverksamhet som
Västerleds församling redan
aktivt bedriver.

Musiken
Musik utgör en naturlig del av de högtider vi firar i kyrkan. Musiken skapar gemenskap i de sånger vi sjunger tillsammans men skapar också tid för kontemplation, funderingar och ro vid konserter som framförs i kyrkan. Kyrkorummet bidrar till att stärka musikupplevelsen.
En varm gemenskap skapas också i det flertal körer som är aktiva inom Västerleds församling.

Borgerligt alternativ vill
stärka och utveckla den
musikverksamhet som
bedrivs inom församlingen.

En hjälpande hand
Inom församlingen finns också personer som på olika sätt har behov av stöd, en hjälpande hand i svåra tider. Västerleds församlings diakoni och präster finns där idag som ett viktigt stöd när livet bär emot på olika sätt. Det är också en viktig del av församlingsarbetet.

Borgerligt alternativ vill stärka församlingarna och styra kyrkans resurser till den lokala församlingen för att genomföra det vi nämnt.

Med din hjälp, din röst i kyrkovalet, kan Västerleds församling fortsätta att vara och utvecklas vidare till en aktiv, central del av livet i våra kvarter, i vårt närområde.

Ladda ner vår valfolder här