Stoppa Svenska kyrkans centralisering

8 oktober, 2020

Svenska kyrkan är Sveriges största religiösa samfund och viktigast av våra traditions- och kulturbärare. Men efter decennier av centralisering och politisering är det tyvärr inte förvånande att kyrkan tappar medlemmar i högre takt än någonsin tidigare. Vi inom Borgerligt alternativ vill att Svenska kyrkan ska drivas av tro och tradition, inte av jakt på stordriftsfördelar.

Det skriver Annette Lundquist Larsson, ordförande Borgerligt alternativ, Mats Hagelin, vice ordförande Borgerligt alternativ och gruppledare för Borgerligt alternativ i kyrkomötet samt ledamot av kyrkostyrelsen och Olle Reichenberg, vice gruppledare för Borgerligt alternativ i kyrkomötet i en debattartikel i Mariestadstidningen. Läs hela artikeln här.