Sofia, Katarina och Högalids församlingar

Borgerligt alternativ i Sofia, Katarina och Högalids församlingar

Den 19:e september är det kyrkoval!

Gör din röst hörd för borgerliga värderingar.

 

Vi i Borgerligt alternativ önskar ditt stöd för att bland annat motverka den centralisering i kyrkan som våra motståndare vill ha.

Vi är Borgerligt alternativs lokala förening för dig boendes i Sofia, Katarina och Högalids församlingar.

Valsedel för Sofia församling

Valsedel för Katarina församling

Valsedel för Högalids församling

 

Vi vill ha en levande och närvarande kyrka som sätter församlingarna och medlemmarna i centrum. En folkligare opolitisk kyrka.

Delaktighet i livets alla skeden skall genomsyra församlingarnas arbete. Att finnas nära och stötta i såväl vardag som livets lyckliga och svåra stunder.

 • Inom Svenska kyrkan ska de främsta resurserna finnas hos församlingarna. Byråkrati och centralisering ska motverkas.
 • Vi vill satsa mycket på barn- och ungdomsverksamhet; som förskolor, körer och kultur.
 • Nya medlemmar är vår kyrkas framtid och hopp. Arbetet för att fler ska döpas och konfirmeras vill vi prioritera högt.

Kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskan

 • Många söker tröst och själslig ro, inte minst i spåren av nuvarande pandemi. Kyrkan ska vara ett rum för dig när det behövs, att finna styrka, hopp och gemenskap.
 • Kan du inte komma till kyrkan ska kyrkan kunna komma till dig. Digital närvaro av olika slag, utomhusgemenskap, fler präster som besöker äldreboenden, hembesök av diakon med mera.
 • De svaga och de som har hamnat i svårigheter måste få stöd och hjälp. Diakoni och själavård har en mycket viktig roll för att bryta isolering, ensamhet och psykisk ohälsa, i alla åldrar.
 • Församlingen ska vara en plats för samvaro, glädje och andlig vägledning. Gudstjänstlivet bör utvecklas och välkomna mångfald samt vara en källa till kraft och inspiration för alla.
 • Vi vill satsa på ännu fler volontärer och frivilliga, för ökad gemenskap och delaktighet i församlingarnas arbete.
 • Tradition och kulturarv ska värnas. Kyrkomusiken ska ljuda, kyrkorna ska vara öppna och skolavslutningar ska välkomnas. Den rika kulturskatten i kyrkor och fastigheter måste vårdas och bevaras. Just nu renoveras Högalidskyrkan, snart 100 år gammal!
 • Församlingarnas kapital och egendomar ska förvaltas effektivt och ansvarsfullt. Golv och tak bör införas i kyrkoavgiften, så att ingen ska behöva stå utanför och att fler önskar vara med. Vi vill också att Du ska få tillhöra valfri församling, oavsett var du bor.
 • Partipolitik ska vi inte ha i Svenska kyrkan! Den bör styras av personer med kyrkans värderingar och tro som bas. Vi är en egen nomineringsgrupp utan partipolitisk koppling men med borgerliga värderingar.
 • Vi slår vakt om alla människors lika värde.

Ladda ner vår valfolder här

Du kan också läsa mycket mer och hela valprogrammet på den centrala sidan Borgerligt alternativ. Du får rösta från 16-års ålder och mer information om valet finns här.

Vi finns också på Facebook, centralt, i Stockholms stift och i Sofia, Katarina och Högalid samt i vår systerförsamling på Södermalm Maria Magdalena. Följ oss gärna och berätta för vänner hur viktigt det är att rösta i kyrkovalet!

 

Valår 2021 – vi behöver dig!

Vill du bli medlem?!

Vi behöver också bli fler. Bli gärna medlem och stötta oss i valtider! Medlem blir du hos din lokala förening.

För att bli medlem hos oss i Ba Sofia, Katarina och Högalid betalar du in 150 kr eller 50 kr för ungdomar under 25 år till konto;

Swedbank 8327-9, 934 312 572-1 eller swisha till 123 541 82 72 och uppge dina personuppgifter som namn och e-postadress.

Väldigt bra om du också skickar namn, adress, telefonnummer och e-post adress till Linda Fryklund; fryklund45@gmail.com eller 072-748 62 45

Varmt välkomna!

Tack!

Borgerligt alternativ i Sofia, Katarina och Högalid

 

Om oss

Vi är Borgerligt alternativs lokala förening för dig boendes i Sofia, Katarina och Högalids församlingar.

Borgerligt alternativ är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan, representerade i ett hundratal församlingar runtom i landet. Vi är ett val för dig som har borgerliga värderingar men som inte tycker att partipolitik ska styra inom kyrkan.

I Sofia, Katarina och Högalid är vi representerade både i kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Styrelsen

Michael Sigge; ordförande  sigge.michael@gmail.com

Inger Karlsson; sekreterare  karlsson.inger@telia.com

Linda Fryklund; kassör och medlemskontakt  fryklund45@gmail.com    072-748 62 45

Charlotta Larsson; kommunikatör  charlottina.lar@gmail.com   070-432 67 10

Lena Sjöberg  lena@mat-konst.se

Britt Haselwanter  Britt.haselwanter@gmail.com