Sofia, Katarina och Högalids församlingar

Borgerligt alternativ i Sofia, Katarina och Högalids församlingar

 


Nyhet! Borgerligt alternativ förenas med Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Här nedan återges det nyhetsbrev som skickades ut i maj 2024!

Borgerligt alternativ förenas med Kristdemokrater i Svenska kyrkan

En tredje kraft mellan POSK och vänstergrupperna i Svenska kyrkan bildas genom att Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan förenas i ny nomineringsgrupp.

Medlemmar i Borgerligt alternativ!

Borgerligt alternativs årsstämma i lördags beslutade att ställa sig bakom styrelsens förslag att gå samman med Kristdemokrater i Svenska kyrkan under namnet Borgerlig Kristen Samverkan, om namnet godkännes av kyrkostyrelsen. Ett likalydande beslut fattades vid KR:s stämma i april i år. Det innebär att en ny nomineringsgrupp skapas som ställer upp i kyrkovalet 2025.

Syftet är att skapa ett borgerligt och kristet alternativ som står helt fritt från partipolitiken, men som är tydligt med såväl den kristna tron som värderingar som kan röra ekonomi och organisation.

– Svenska kyrkan ska inte vara ett redskap för partipolitiska ambitioner och ideologier. Det är dags att ge Svenska kyrkan förutsättningar att vara kyrka med stark lokal förankring och en minskad nationell styrning. Vi vill vara en tredje kraft i kyrkans demokratiska landskap som är partipolitiskt obunden, men som redovisar våra värderingar. Det är vad den nya nomineringsgruppen Borgerlig Kristen Samverkan vill medverka till, framhåller Sven Milltoft (ordförande Ba) och Torbjörn Aronson (ordförande KR).

Samgående mellan Borgerligt alternativ och Kristdemokrater i Svenska kyrkan sker bland annat genom en ny gemensam ledningsgrupp och en gemensam programgrupp. Nomineringsarbetet ska ske gemensamt i stiftskretsarna och i pastorat/församlingar.

Sven Milltoft
ordförande för Borgerligt alternativs nationella styrelse
sven.milltoft@svenskakyrkan.se
Olle Reichenberg
gruppledare för Borgerligt alternativs
kyrkomötesgrupp
olle.reichenberg@svenskakyrkan.se

Tack för din röst för borgerliga värderingar!

Valåret 2021 är till sin ända…

Borgerligt alternativ backade i många församlingar/pastorat runt om i landet men lyckades också ta plats inom helt nya områden, som i Enskede-Årsta och Skarpnäck. I Stockholms stift håller vi ställningarna.

I Sofia församling lyckades vi behålla våra 3 mandat – resultat Sofia församlings kyrkofullmäktige

I Katarina församling tappade vi ett mandat från 3 till 2 – resultat Katarina församlings kyrkofullmäktige

I Högalids församling lyckades vi behålla våra 3 mandat – resultat Högalids församlings kyrkofullmäktige

I vår systerförsamling Maria Magdalena förlorade de ett mandat från 6 till 5 – resultat Maria Magdalena församlings kyrkofullmäktige

 

BA i församlingar/pastorat

Totalt sett är BA representerat i cirka 18 procent av befintliga församlingar/pastorat runt om i Sverige, vid valet 582. Glädjande är valrepresentation i 11 helt nya församlingar/pastorat jämfört med valet 2017! Detta resulterade i mandat i hela 10 nya kyrkofullmäktige! (OBS! om det har försvunnit några församlingar/pastorat måste undersökas närmare.) I 46 procent av församlingarna/pastoraten där BA finns förlorade vi mandat, i 27 procent fick vi fler (nya församlingar inräknade) och i 27 procent behöll vi lika många platser. (Om BA har backat eller ökat procentuellt är inte det som redovisas här.)

I Stockholm backade vi i 18 församlingar/pastorat, ökade i 7 och behöll mandat i 9.

 

BA i stift och kyrkomöte

I 1 stift ökade BA sina mandat i stiftsfullmäktige (Härnösands stift), i 4 stift blev de färre och i 7 stift lika många.

I Stockholms stift lyckades vi behålla våra 12 mandat, av totalt 90 mandat och platsen som den tredje största nomineringsgruppen – resultat stiftsfullmäktige Stockholms stift

I Kyrkomötet tappade BA 2 mandat jämfört med valet 2017, till 20 mandat av totalt 251 mandat. Av dessa 20 mandat i Kyrkomötet kommer 7 från Stockholms stifts valkrets – resultat Kyrkomötet

”Tillsammans gjorde vi ett bra val och vi lyckades med att inte tappa fler än två mandat i Kyrkomötet vilket ändå får ses som ett tecken på ett stöd och intresse för vår nomineringsgrupp. I valet 2013 tappade vi tio mandat i Kyrkomötet och i valet 2017 tappade vi nio mandat.”, skriver BA:s nationella styrelse i sitt medlemsbrev efter valet.

 

Eftervalsdiskussion

Efter valet bjöds alla medlemmar i Stockholm in av styrelsen i BA Stockholms stift till eftervalssamtal. Det var många som var intresserade av att dela med sig av sina synpunkter och samtalen varade i flera timmar. Det märktes att det finns olikheter bland våra föreningar, både vad gäller frågan kring vårt namn Borgerligt alternativ, koppling till partitillhörighet och värderingsfrågor med mera. Vår ordförande i Stockholm, Hans Ulfvebrand, var mycket nöjd med det engagemang som visade sig under kvällen.

”Kvällen på Ersta den 15 november visade på ett starkt intresse kring vårt arbete kommande mandatperiod. Jag är övertygad om att vi som företräder BA i Stockholms stifts församlingar har mycket att bidra med i våra olika miljöer i den stundande nya mandatperioden!”, skriver Hans Ulfvebrand i ett brev till medlemmarna.

 

Valresultatet i stort

Vänster i Svenska kyrkan (ViSK) och Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan (POSK) var de grupper som fick högst antal nya mandat i Kyrkomötet. Arbetarepartiet –Socialdemokraterna (S) var den grupp som tappade flest antal mandat men är ännu den största gruppen med totalt 70 av 251 mandat. Procentuellt sett blev ViSK den stora vinnaren med 19 mandat jämfört med 9 mandat valet 2017. Röstdeltagandet för landet totalt sett landade på 18,4 % till kyrkomötet jämfört med 19,1 % 2017. Det är det nästa högsta valdeltagandet sedan 1930-talet. Stockholm är det stift med högst valdeltagande – 22,26 %, nästan lika högt som förra valets 22,88 %.

Här kan ni se en sammanställning av mandatfördelningen i Kyrkomötet samt röstdeltagandet i stiften – pressmeddelande TT slutresultat kyrkovalet 2021

Här är en länk till sammanfattning kring valsiffror och valda ledamöter i Stockholms stift – resultatet stiftsfullmäktige i Stockholms stift

Här kan ni söka fram resultat och valda ledamöter i alla kretsar på olika nivåer – slutgiltigt valresultat 2021

 


Vårt valprogram och vår åsiktsgrund

Vi i Borgerligt alternativ i Sofia, Katarina och Högalid önskar ditt stöd för att bland annat motverka den centralisering i kyrkan som våra motståndare vill ha.

Vi vill ha en levande och närvarande kyrka som sätter församlingarna och medlemmarna i centrum. En folkligare opolitisk kyrka.

Delaktighet i livets alla skeden skall genomsyra församlingarnas arbete. Att finnas nära och stötta i såväl vardag som livets lyckliga och svåra stunder.

 • Inom Svenska kyrkan ska de främsta resurserna finnas hos församlingarna. Byråkrati och centralisering ska motverkas.
 • Vi vill satsa mycket på barn- och ungdomsverksamhet; som förskolor, körer och kultur.
 • Nya medlemmar är vår kyrkas framtid och hopp. Arbetet för att fler ska döpas och konfirmeras vill vi prioritera högt.


Kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskan

 

 • Många söker tröst och själslig ro, inte minst i spåren av nuvarande pandemi. Kyrkan ska vara ett rum för dig när det behövs, att finna styrka, hopp och gemenskap.
 • Kan du inte komma till kyrkan ska kyrkan kunna komma till dig. Digital närvaro av olika slag, utomhusgemenskap, fler präster som besöker äldreboenden, hembesök av diakon med mera.
 • De svaga och de som har hamnat i svårigheter måste få stöd och hjälp. Diakoni och själavård har en mycket viktig roll för att bryta isolering, ensamhet och psykisk ohälsa, i alla åldrar.
 • Församlingen ska vara en plats för samvaro, glädje och andlig vägledning. Gudstjänstlivet bör utvecklas och välkomna mångfald samt vara en källa till kraft och inspiration för alla.
 • Vi vill satsa på ännu fler volontärer och frivilliga, för ökad gemenskap och delaktighet i församlingarnas arbete.
 • Tradition och kulturarv ska värnas. Kyrkomusiken ska ljuda, kyrkorna ska vara öppna och skolavslutningar ska välkomnas. Den rika kulturskatten i kyrkor och fastigheter måste vårdas och bevaras. Just nu renoveras Högalidskyrkan, snart 100 år gammal!
 • Församlingarnas kapital och egendomar ska förvaltas effektivt och ansvarsfullt. Golv och tak bör införas i kyrkoavgiften, så att ingen ska behöva stå utanför och att fler önskar vara med. Vi vill också att Du ska få tillhöra valfri församling, oavsett var du bor.
 • Partipolitik ska vi inte ha i Svenska kyrkan! Den bör styras av personer med kyrkans värderingar och tro som bas. Vi är en egen nomineringsgrupp utan partipolitisk koppling men med borgerliga värderingar.
 • Vi slår vakt om alla människors lika värde.

Ladda ner vår folder från valet här

 

Du kan också läsa mycket mer på den centrala sidan Borgerligt alternativ.

Vi finns också på Facebook; Sofia, Katarina och Högalid, Stockholms stift, centralt och i Maria Magdalena – vår systerförsamling på Södermalm. Följ oss gärna och dela med vänner!

 


Vi behöver dig!

Vill du bli medlem?!

Det är du som medlem som utgör vår förening, som skapar vår framtid och grunden inför nästa val. Utan medlemmar ingen förening!

Medlem blir du hos din lokala förening och det kostar 150 kr (50 kr för ungdomar under 25 år). För att bli medlem hos oss i Ba Sofia, Katarina och Högalid betalar du till:

 • Konto: Swedbank 8327-9, 934 312 572-1 eller
 • Swish: 123 541 82 72

Uppge namn och kontaktuppgift vid betalning! Väldigt bra om du också skickar uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress till Linda Fryklund; fryklund45@gmail.com eller 072-748 62 45.

Varmt välkomna!

Tack!

Borgerligt alternativ i Sofia, Katarina och Högalid

Om oss

Vi är Borgerligt alternativs lokala förening för dig boendes i Sofia, Katarina och Högalids församlingar.

Borgerligt alternativ är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan, representerade i ett hundratal församlingar runtom i landet. Vi är ett val för dig som har borgerliga värderingar men som inte tycker att partipolitik ska styra inom kyrkan.

I Sofia, Katarina och Högalid är vi representerade både i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och olika utskott.

Styrelsen

Michael Sigge; ordförande  sigge.michael@gmail.com
Inger Karlsson; sekreterare  karlsson.inger@telia.com
Linda Fryklund; kassör och medlemskontakt  fryklund45@gmail.com    072-748 62 45
Charlotta Larsson; kommunikatör  charlottina.lar@gmail.com   070-432 67 10
Britt Haselwanter  Britt.haselwanter@gmail.com
Karl Neuhold  karl.neuhold47@gmail.com
Gunila Walfridsson  gunila.w@telia.com