Salems församling

Salems kyrka

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan som bildades 2012. Vi är inte bundna till något politiskt parti men har våra rötter i borgerliga värderingar. Rösta på Borgerligt alternativ och de personer du vill ska vara med och besluta om kyrkans verksamhet de kommande fyra åren. Du är välkommen oavsett om du kallar dig troende eller inte.

Här kan du ladda ner valsedel.

Så här vill vi utveckla Salems församling

Kyrkan i samhället

Borgerligt alternativ har en kristen och allmänborgerlig värdegrund; vi vill verka för att den lokala församlingen sätts främst, för effektivt användande av kyrkavgiften, mindre byråkrati samt ett gott förvaltarskap av kyrkans tillgångar genom bland annat ett klimat- och hållbarhetsarbete.

Vi vill att kyrkans arbete också i framtiden ska utgå från de enskilda församlingarna och inte centraliseras.

Vi vill arbeta för att kyrkan ska

 • möta dig i glädje och vara ett självklart stöd vid sorg och svårigheter i livet
 • fortsätta att vara en naturlig del av det demokratiska samhället
 • bedriva ett uthålligt socialt arbete med omtanke om medmänniskan
 • värna de kristna värderingarna och de traditioner som ger trygghet och tillit inför framtiden
 • öka kunskapen om kristen tro genom att utveckla verksamheten bland barn och unga
 • kämpa för dem som förföljs för sin kristna tro.

Kyrkan i Salem

I Salems församling vill vi arbeta för att

 • församlingens kyrkor ska vara mötesplatser för gemenskap, gudstjänst, musik och glädje
 • utveckla verksamheten bland barn och unga med målet att fler barn döps och fler ungdomar konfirmeras
 • gudstjänsten ska präglas av delaktighet, igenkännande och förnyelse
 • Säby församlingshem utvecklas till att möta framtida behov med en växande verksamhet och fler besökare
 • uppmuntra till frivilliga insatser och stärka volontärers och anställdas beredskap vid krishantering
 • vårda kulturarvet i form av byggnader och kyrkogårdar
 • musik och körsång ska vara en viktig del i alla gudstjänster
 • ha en god hushållning som säkerställer att kyrkoavgiften hålls så låg som möjligt.

Kontaktuppgifter

Borgerligt alternativs styrelse består idag av Olle Glimvik, Kerstin Lines, Percy Hultman, Ilse Forsberg och Sonia Olsson.

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem i Borgerligt alternativ och stöd oss i vårt arbete. Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår. För ungdom under 25 är avgiften 50 kr vilket tillfaller den lokala gruppen

Du kan betala in medlemsavgiften på bankgiro 105-6522 eller betala med Swish nr 123 230 34 51.Ange ditt personnummer, e-postadress och ”Salem”.

Du som blir ny medlem 1 september eller senare är medlem även under nästkommande år!

Ytterligare information kan ges av Olle Glimvik (olle.glimvik@gmail.com) och Kerstin Lines (kerstin.lines@telia.com, telefon 070 567 2819).

Läs mer om medlemskap här.

Röstning

Tider för röstning.