Österåkers pastorat

 

Österåkers pastorat

Ladda ner vår valfolder här

 

Ta en titt på våra kandidater i Österåker


Nummer 1: Ingela Gardner, Rydbo
Jag heter Ingela Gardner och bor i Östra Ryd sedan drygt 40 år. Jag har varit med som förtroendevald i kyrkan i många år och jag ser att kyrkan har en mycket viktig uppgift i vårt moderna samhälle. Förutom att föra fram kyrkans glädjebudskap har kyrkan också en unik roll som ingen annan kan fylla.  Kyrkans dörrar ska alltid stå öppna. Inte minst i tider av kris när människor kan behöva mycket stöd Så har det dessvärre inte varit under pandemin och jag beklagar djupt att kyrkan inte fullt ut stått upp för sin unika uppgift utan stängt kyrkorna oavsett människors behov. Nu behövs det verkligen ett omtag.

Inte minst behöver vi intensifiera arbetet med att närma oss de familjer som inte kunnat döpa sina barn under pandemin. Vi behöver också satsa på att engagera ungdomar i att konfirmera sig för att få möta kyrkans budskap och få möjlighet att reflektera över vad det är att vara människa och hur vi lever med varandra.

Jag vill också att kyrkan ska uppföra ett äldreboende i anslutning till Kyrkligt centrum. På det sättet skulle man utöver ett bra boende kunna skapa trygghet och närhet genom att det alltid finns någon att samtala med. Just detta saknas på många andra äldreboenden. Närheten till centrum är ytterligare ett plus.

I musiken förenas människor. Musik är ett språk som många kan förstå och ta till sig. När jag ser med vilken glädje människor med olika bakgrund besöker konserter och musikgudstjänster blir jag alltmer övertygad om att detta är en mycket viktig väg att nå fram med kyrkans budskap. Därför måste vi slå vakt om musiken i våra kyrkor. Jag vill att vi ska bygga en ny körsal för att göra det möjligt för fler att delta i kyrkans musikliv. Samtidigt skulle det frigöra Åkersberga kyrka för att fira gudstjänst även på kvällarna.

Detta och mycket mer vill vi inom Borgerligt alternativ arbeta med. Som partipolitiskt obunden grupp vill vi också motverka den ökade partipolitiseringen i kyrkan. Det ska inte vara något partikansli som bestämmer vad som ska göras i kyrkan. Det är fel perspektiv. Här är det intresset för kyrkans rika och mångfacetterade uppdrag som ska styra församlingens arbete.

Nummer 2: Mert Lepik, Hästungsudd


Nummer 3: Gunnar Hallberg, Margretelund
Jag är samhällsvetare examinerad på 60-talet.

Kort presentation i all hast.

Jag är Österåkers bo sedan 1979.

Jag är döpt och konfirmerad i Svenska Kyrka,.

Min filosofi som kyrklig förtroendeman att medlemskapet i kyrkan är att Svenska Kyrkan skall vara en modern kyrka som slår vakt om vår kultur och våra historiska värden. Den bör inte begära mer engagemang av medlemmarna än vad de är beredda att ge. Vi skall verka för dop och konfirmationer samt fira de kyrkliga högtiderna. Kyrkan skall ge samhörighet och skänka ro och frid. Alla kyrkliga ceremonier skall omges av värdighet.


Nummer 4: Celine Alfredsson, Lervik
Kyrkan har varit en naturlig del i mitt liv på olika sätt genom livet. Allt ifrån dop, konfirmation, bröllop, begravningar, skolavslutningar o.s.v. Precis som kyrkan och dess verksamhet har varit en naturlig del i mitt liv vill jag att den ska kunna vara det för andra också, genom alla stadier i livet.

 

Jag vill att kyrkan ska vara en plats där alla känner sig välkomna och där man kan känna gemenskap. Jag vill värna om våra vackra kyrkor, för att kunna fortsätta möjliggöra för firandet av högtider och fina stunder i livet, tillsammans. 

 

En fråga som ligger mig extra varmt om hjärtat är ungdomar och verksamheter som påverkar dem. Jag vill att kyrkan ska fortsätta arbetet med att arrangera konfirmationer och utveckla arbetet för att erbjuda resor till andra länder, för att ta del av andra kulturer och vackra platser i världen. 

 

Glöm inte att rösta den 19 september, för en ännu bättre församling i Österåker-Östra Ryd! 


Nummer 5: Peter Östlund, Berga
Jag är född och uppvuxen i Ljungaverk, Medelpad. Min familj bestod av mor och far samt tio syskon. Tidigt kom jag i kontakt med kyrkan, sedan jag haft fyra syskon utom livet. Detta faktum har alltid odlat ett intresse för existensiella och filosofiska frågeställningar. Jag var tidigt engagerad som deltagare och solist i kyrkokören. Mitt intresse för kyrkan grundas i en tro på godheten, där alla människor vill och ges möjlighet att göra väl. För att göra så behövs en aktiv kyrka som kan ge råd, men inte minst stöd. Jag är själv vigd i Svenska Kyrkan med min make.


Nummer 6: Gunilla Westin, Ljusterö
Jag heter Gunilla Westin. Jag har varit lärare i 40 år, varav 33 år i Montessoriskolor. Jag håller mig i form med dans. Jag vill att kyrkan samarbeta med förskolor och skolor, en samverkan enligt läroplanen där kyrkan på ett naturligt sätt kan bidra med kunskap och upplevelser. Jag tycker det är viktigt med traditioner och vill ha in skolan mer i kyrkan.


Nummer 7: Conny Söderström, Solhaga
Jag är född och uppvuxen i Piteå och hamnade av en tillfällighet i Åkersberga 1974 och har allt sedan dess varit bygden trogen.

I min barndom var ”Söndagsskolan” något man längtade till varje gång, att få från engagerade ledare en berättelse uppläst, lite bus och ute aktiviteter det skapade sammanhållning av oss ungdomar i byn. Föräldrarna fick dessutom några timmar ledigt.

Konfirmation hölls som läger i Norrfjärden 15 km bort och de som hadetillgång till kyrkstugor övernattade där i 14 dagar.

Varför skriver jag detta. Jo jag tror att den trygghet söndagsskolan kan erbjuda och framåt med konfirmation som läger form, det finns ju flertalet scoutgårdar både på land, Skatboet på Värmdö har ju tidigare använts, men även t ex Vindalsö och Vässarö m fl platser det skapar gemenskap med vår församling och mellan deltagarna även framöver i vuxenlivet.

Jag är även natur människa och skulle gärna se mer aktiviteter i kyrkans skogar och natur, vandringar, fältgudstjänster gärna i naturen men med möjlighet att transportera rörelsehindrade. Att aktivt förvalta våra naturtillgångar är för mig viktigt för allt liv och värna de få våtmarker som finns kvar. Senaste mandatperioden har jag varit ordinarie ledamot i Kyrkofullmäktige och jag hoppas självfallet på Ditt stöd.

Nummer 8: Mats Höjbrandt, Runö


Nummer 9: Marie-Louise Sund Dütsch, Lervik
Pensionerad sjuksköterska. Bor i Lervik sedan 28 år tillsammans med min man Per och vår son Daniel.

Döpt och konfirmerad i Svenska Kyrkan.

Är med i styrelsen för Borgerligt Alternativ och ersättare i Kyrkofullmäktige. Tidigare varit med i Internationella Gruppen som gjorde en resa till Tanzania.

Viktiga uppgifter för kyrkan är dopet, konfirmationer och vigslar.

I dessa tider är vi i behov av en välkomnande kyrka, som är öppen för alla. För samtal och gemenskap.


Nummer 10: Anton Rönnlund, Margretelund
Jag tycker kyrkan är viktig då det är en öppen plats där alla är välkomna och får vara precis som de är.

Nummer 11: Anders Larsson, Runö
Nummer 12: Göran Enwall, Söra


Nummer 13: Annika Lööv, Österskär
Kyrkovalet ska bli väldigt spännande i år! Jag ser fram emot en kyrka styrd av värderingar snarare än politiska åsikter.

Nummer 14: Pelle Isroth, Österskär
Nummer 15: Catharina Hellberg, Stava

Jag heter Catharina och bor i Stava. Till vardags arbetar jag som assistent, i övrigt är jag nämndeman i tingsrätten.

Nummer 16: Berndt Ljungqvist, Skärgårdsstad
Nummer 17: Anneli Hogreve, Täljö


Nummer 18: Peter Rönnlund, Margretelund
Jag vill värna om våra vackra kyrkor och kyrkogårdar, som är en del av vårt kulturarv.

Nummer 19: Agneta Bremander, Rydbo
Nummer 20: Richard Orgård, Björkhaga
Nummer 21: Marianne Lindner Löfgren, Storhagen
Nummer 22: Bror Jansson, Söra
Nummer 23: Liselotte Holmgren, Söra
Nummer 24: Michaela Fletcher, Berga
Nummer 25: Hakon Långström, Skärgårdsstad