Lidingö

Lidingö

Ladda ner valprogram
Ladda ner valsedel

Borgerligt alternativ i Lidingö församling är en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan på Lidingö. Vi är partipolitiskt obundna. Men det är ingen hemlighet, att de flesta av oss sympatiserar med Moderaterna eller Kristdemokraterna. Det innebär inte att vi vill bedriva partipolitik i kyrkan; tvärtom vill vi hålla partipolitiken utanför kyrkan.

Men det finns värden som vi vill värna. Vi vill slå vakt om kontinuiteten och traditionerna i kyrkan.

Vi menar att kyrkans uppgift är att sprida det kristna budskapet, ägna sig åt själavård och att vara ett stöd och en hjälp för människor. I en tid av oro, otrygghet, pandemi och andra prövningar behövs den hjälp som kyrkan kan ge.

En röst på Borgerligt alternativ i Lidingö är en röst för en öppen folkkyrka. Alla ska kunna känna sig välkomna och hemma i kyrkan. Därför är det viktigt att det både finns traditionella gudstjänstformer, där våra äldre känner igen sig, och sådana som appellerar till ungdomar.

Kyrkans ceremonier vill vi värna. Dop, bröllop och begravningar är viktiga händelser i våra liv. Det ska kännas naturligt att vända sig till kyrkan.

Kyrkomusik, sång och körverksamhet är viktiga inslag i församlingslivet. Dels är de en del av vårt kulturarv som vi vill bevara, dels är de till stor glädje både för utövarna och för alla som får ta del av dem.

Vi vill att Svenska kyrkan ska fortsätta vara huvudman för begravningsplatserna och inte kommunen.

Lidingö kyrka