Jönköpings församling

Jönköpings församling


Övre raden: Marie-Louise Flodin, Bert-Åke Näslund, Cecilia Näslund, Nils-Erich Reuterdahl, Barbro Johansson
Undre raden: Lars Hoel, Claes-Göran Johansson, Johnny Lilja, Åsa Reuterdahl, Tomas Arvidsson

Borgerligt alternativ är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp med en kristen och allmänborgerlig värdegrund. Med allmänborgerlig värdegrund menas att vi vill verka för att församlingens behov sätts främst, friare församlingstillhörighet, effektivt användande av kyrkoavgiften, mindre byråkrati samt ett gott förvaltarskap av kyrkans tillgångar genom bland annat ett gediget klimat- och hållbarhetsarbete.

Jönköpings församling har ett vikande medlemsantal och en av församlingens viktigaste uppgifter kommande år är att bryta denna negativa utveckling. Därför är Borgerligt alternativs budskap i kyrkovalet 2021 att satsa på församlings- och gudstjänstlivet. Att vara en kyrka som satsar på barn och unga genom dop och konfirmation, som satsar på volontärer och diakoni för att bryta ensamhet och psykisk ohälsa och som satsar på kyrkomusik och kulturarv genom öppna och välkomnande kyrkor.

Vi säger nej till den planerade byggnationen av tre hyreshus på Lagermanska tomten, intill Sofiagården. Vi anser att kyrkan ska fokusera på sitt grunduppdrag, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Investeringar i fastigheter och hyresmarknad ligger inte inom detta uppdrag.

Vår vision för en öppen och folkligare kyrka är,

En kyrka där människor känner sig trygga och nya besökare finner sin plats. Där dop och konfirmations-verksamhet kan växa och gudstjänstlivet är levande och rikt.

En kyrka där den kristna tron prövar nya vägar och platser, och vi vågar lyfta blicken och se längre bort.  Där gemenskap över generationer är grunden och det sociala engagemanget är ärligt och djupt.

En kyrka som värnar om vårt kulturarv, där byggnader vårdas och kyrkorum används. Där dåtid blir nutid och nutid blir framtid, en levande kyrka där människor möts.