Haninge pastorat

Haninge pastorat

Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan är en partipolitisk fristående nomineringsgrupp som har kandidater till samtliga tre nivåer i kyrkovalet den 19 september 2021.

Våra fyra prioriterade områden som vi värnar om är:

  • Församlingarna och gudstjänstlivet
  • Kunskap om kristen tro genom satsningar på barn- och ungdomsverksamheterna
  • Diakoni, Brottsofferjouren och volontärverksamheterna
  • Kyrkomusiken och kulturarvet

Dessutom tillkommer begravningsverksamheten där sådan finns inom pastorat/församling.

Inom Haninge pastorat stödjer vi en kontinuerlig utveckling av gudstjänstlivet genom att mer inkludera lekmän och församlings i verksamheterna.

Diakonin är en av fyra hörnpelare och vi stödjer inrättandet av Diakonins hus i Jordbro samt daghärberget Kryckan och vi stöder också Brottsofferjouren för hjälp till brottsutsatta och mot kvinnovåld.

En av förutsättningarna (långsiktigt) för den fortsatta verksamheten är att öka dop- och konfirmationsarbetet. Ett antal miljoner kronor har inplanerats för den verksamheten fram till år 2025. Därefter skall nytt beslut fattas.

Verksamheterna i våra kyrkor skall fortsätta och utvecklas genom den nya organisationen med två distrikt ett består av Västerhaninge-Muskö församling tillsammans med Dalarö-Ornö-Utö församling. Det andra består av Österhaninge församling även med verksamheter i Vega och i vid Österhaninge kyrka. Framtida verksamheter i Vega och Brandbergen skall närmare studeras och analyseras.

Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkans arbete och stöttande av SKUT skall stödjas. Detta innebär också vår egen internationella verksamheter i främst Estland och Tanzania (Bokuba) är prioriterade.

Det gemensamma kulturarvet skall fortlöpande analyseras och stödjas.

Begravningsverksamheten som ersätts av särskilda skattemedel skall kontinuerligt utvecklas och en hög servicegrad. Vi har kontinuerligt verkat för att hålla kyrkoavgiften på nuvarande relativt låga nivå. Ytterligare information finns här på vår hemsida och på Facebook.


Mauritz Carlsson
ordförande i BA Haninge pastorat

Valsedel