Ett annat och än bättre alternativ!

1 mars, 2021

Ibland talar tystnaden sitt tydliga språk. I KT nr 5 den 4 februari 2021 skriver opinionschefen Jonas Eek en intressant och initierad ledare om det stundande kyrkovalet. Huvudärendet är att i allmänhet varna för att kyrkovalet riskerar att bli ett övningsfält för extrema politiska värderingar och i synnerhet för Alternativ för Sverige (AfS). Vidare presenteras tre sätt att motverka detta varav ett av sätten är att se till att sekulära politiska partier, med centralt fastställda listor och program, försvinner ut ur kyrkopolitiken. Opinionschefen problematiserar det hela genom att anföra vanliga invändningar från de partipolitiska partierna som handlar om att dessa nomineringsgrupper ger en tydlig innehållsdeklaration för väljarna till skillnad från till exempel Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Öppen kyrka – en kyrka för alla (ÖKA). 

Det ligger något i argumentet menar opinionschefen och anför sedan en bättre variant som exemplifieras av nomineringsgrupperna Vänsterpartiet i Svenska kyrkan (ViSK), Miljöpartiet i Svenska kyrkan (MPSK) och Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK). Dessa tre nomineringsgrupper motsvaras av de politiska partierna V, MP och L är därför, enligt opinionschefen, ett hedervärt alternativ som erbjuder både ett värderingsmässigt innehåll och en organisatorisk frihet.  

Men det finns ett annat och än bättre alternativ som förbigås med tystnad av opinionschefen och det är Borgerligt alternativ. Denna nomineringsgrupp bildades 2012 när Moderata Samlingspartiet valde att lämna kyrkopolitiken och det tål att påminna om att vid kyrkovalet 2009 var Moderaterna kyrkomötets näst största grupp. Som fristående och oberoende nomineringsgrupp har Borgerligt alternativ sedan dess ingen koppling till detta parti och är därmed ingen halvmesyr eller tulipanaros likt ViSK, MPSK och FiSK. 

Det har kostat en hel del i väljarstöd och än allvarligare inneburit ett demokratiunderskott i en allt mer kyrkopolitiskt polariserad (läs SD) och maktmässigt vänsterorienterad kyrka (läs S och C). Från och till har det också höjts röster inom Borgerligt alternativ om att återvända till ursprungspartiet. Men Borgerligt alternativ har hållit fast vid att vara fristående och oberoende något politiskt parti och är därför en pionjär som bryter ny mark inom kyrkopolitiken, ja som går före och visar en annan väg. En förebild för andra nomineringsgrupper som vill vara tydliga med sina värderingar men alltjämt sätta kyrkans sak och uppgift främst.

Borgerligt alternativ är därför inga förtäckta moderater även om vi självfallet har och välkomnar såväl moderata företrädare som sympatisörer. Men framför allt välkomnar vi alla medlemmar i Svenska kyrkan som vill prioritera kyrkans grundläggande uppgift och som har allmänborgerliga och kultur- och värdekonservativa värderingar. Borgerligt alternativ är en kyrklig nomineringsgrupp med tydliga allmänborgerliga värderingar som främst har bäring på kyrkans styrning, organisation och ekonomi. Det är kyrkans sak eller den grundläggande uppgiften som kommer först. Borgerligt alternativ är således ingen salig eller osalig värderingsröra som andra icke partipolitiskt obundna grupper tenderar vara. 

Därför handlar Borgerligt alternativs kärnbudskap i kyrkovalet 2021 om att fortsätta att kämpa för en folk(ligare)kyrka som satsar på församlingarna och gudstjänstlivet för att motverka byråkrati och centralisering, som satsar på barn och unga genom dop och konfirmation, som satsar på volontärer och diakoni för att bryta ensamhet och psykisk ohälsa och som satsar på kyrkomusik och kulturarv genom öppna kyrkor och välkomnande av skolavslutningar.

Sven Milltoft

Annette Lundquist Larsson

Olle Reichenberg