Enköpings pastorat

Vår kyrkas framtid – du väljer den 19 september!

För första gången väljer vi i år kyrkofullmäktige till vårt nya pastorat! Från och med årsskiftet består Enköpings pastorat av sju församlingar: Boglösa, Enköping, Fjärdhundra, Sparrsätra-Bred, Tillinge-Södra Åsunda, Veckholm och Villberga.

Besök vår Facebooksida här.
Besök oss på Instagram här.

Valsedel kyrkomötet
Valsedel stiftsfullmäktige
Valsedel kyrkofullmäktige

Varje församling har sin unika identitet och sina speciella förutsättningar och samverkar i pastoratetframför allt i ekonomiska frågor. Det är till pastoratets högsta beslutande organ, kyrkofullmäktige, vi nu skall välja de representanter som vi tror bäst kan förvalta vår kyrka. Borgerligt Alternativ både kan och vill!

Enköpings pastorat blir en stor organisation med drygt 26 000 kyrkotillhöriga medlemmar, hundratalet anställda och hela 26 kyrkor, varav de flesta är medeltida. Varje år firas och anordnas ett stort antal gudstjänster, dop, konfirmationer, begravningar och andra kyrkliga handlingar – även på finska – i våra kyrkor, församlingshem, äldreboenden, på sjukhuset och regementet, men också i privata hem och utomhus.

Församlingarna erbjuder dessutom en stor variation av andra aktiviteter. Exempel på detta är körer och musikevenemang, barn- och äldreverksamhet, själavård, diakoni och mycket mer. Även kyrkogårdarna förvaltas av kyrkan. Med drygt 100 anställda och stora ekonomiska och kulturella värden följer ett betydande ansvar.

Församlingarnas uppdrag är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Borgerligt Alternativarbetar för att tillsammans med våra duktiga präster och alla andra anställda göra detta tillgängligt i hela Enköpingsbygden och att det kristna budskapet får höras och bli synligt i vardagen. Resurserna finns. De skall bara utnyttjas rätt. Borgerligt Alternativ är din röst i detta!

Med Borgerligt Alternativ får du en kyrka som du känner igen dig i! En tradition som samtidigt är i rörelse. En kyrka under ständig utveckling, men som förblir densamma och är trogen sitt uppdrag. En Enköpingsbygdens kyrka – med alla lokala traditioner både i staden och i landsbygdsförsamlingarna.

Borgerligt Alternativ har ingen koppling till något politiskt parti, men är i Enköping en samlande allians för moderater, kristdemokrater, liberaler och alla andra med allmänborgerliga värderingar.

Borgerligt Alternativ i Enköping verkar för att: 

  • våra lokala församlingar får framträda och att byråkrati och centralisering till högre nivåer motverkas
  • lokala traditioner, kulturarv, kyrkobyggnader och kyrkogårdar vårdas och värnas
  • kyrkorummen får bli naturliga samlingsplatser och skolavslutningar välkomnas
  • musiken i våra kyrkor får ljuda och ta plats
  • diakonin får en mer framträdande roll, inte minst i arbetet mot psykisk ohälsa bland unga
  • församlingsrådens roll förtydligas/förstärks
  • församlingarnas och pastoratets ekonomi är i balans
  • kyrkoavgiften hålls så låg som möjligt