Botkyrka församling

Borgerligt alternativ i Botkyrka församling är en opolitisk nomineringslista och bygger på allmänborgerliga värderingar.

Inför valet 2021 har vi tagit fram en prioriteringslista:

 

• Värna kristnas ställning i samhället.

• Ungdomsverksamheten ska prioriteras.

• Driva rättigheten till skolavslutning i kyrkan.

• Slå vakt om kyrkans rätt att sköta begravningsväsendet, vi gillar planerna på ut vidgning av Botkyrka kyrkans kyrkogård och begravnings platsen i Lilla Dalen.

• Kyrkans fastigheter, byggna der, gravplatser och mark ska vara bra och rätt skötta med respekt för församlingsbornas förväntningar och för samlingens ekonomi.

• Utveckla och stödja diakonin.

• Stödja Svenska kyrkans arbete i utlandet.

• Värna kyrkans kulturarv. Musik i kyrkan är viktig för medlemmarnas deltagande i gudstjänsterna.

• De ideella medarbetarna utgör ryggraden i kyrkans verksamhet.

• Svenska kyrkan är en viktig samlingspunkt vid kriser och ska uppträda med värdighet i sådana situationer.

 

 

Ladda ner vår valfolder här