Bodens pastorat

 

Borgerligt alternativ (BA) i Svenska kyrkan

BA är en nomineringsgrupp med en kristen och allmänborgerlig värde-grund. I allt arbete och vid alla ställningstaganden utgår vi från denna värdegrund. BA sätter alltid församlingarna främst. Det är därifrån Svenska kyrkans församlingsliv utgår. BA strävar efter god hushållning med kyrkans resurser på alla nivåer.

Lokal kontakt: Helena Nordvall, telefon 070-5315984 nordvall.h@gmail.com och Ivar Sundström, telefon 070-2545298, ivar.sundstrom@egonet.se

Kandidater för samtliga tre val i Svenska kyrkan, till Kyrkofullmäktige i Bodens pastorat, Stiftsfullmäktige i Luleå och Kyrkomötet:

1. Helena Nordvall

Jag vill stärka församlingarnas kommunikation på sociala medier. För att kyrkan ska nå ut med det glada budskapet om Jesus Kristus är det viktigt med verkligt lyssnande och öppen dialog.

2. Ivar Sundström

Jag vill att Svenska kyrkan ska satsa mer på församlingarna och gudstjänstlivet. Gudstjänst är kyrkans kärna och nav. Jag brinner för ett levande gudstjänstliv i en levande församling.

3. Eberth Gustafsson

Jag vill verka i den folkliga kyrkan där församlingen är i centrum och där riktade insatser görs för att än fler ska döpas och konfirmeras.

4. Egon Palo

Jag vill sträva efter uthålligt och lång-siktigt diagonalt arbete som ska ske såväl på individ- som på gruppnivå. Den psykiska ohälsan, inte minst bland unga, ska tas på allvar. 5. Johan Sellin Jag vill öka kraven på kyrkans undervisning – lärande och språk för tro – för alla åldersgrupper.

6. Göran Ahlman

Jag vill verka för att byråkrati och centralisering motverkas i kyrkan.

7. Bo Hultin

Jag vill arbeta för folkligare kyrka där god ekonomisk hushållning på pastorat-, stifts- och nationell nivå förenas med ett gediget hållbarhets-arbete.

8. Hans B Nilsson

Jag vill utreda möjligheten att införa golv- och tak för kyrkoavgiften (mini- och maxtaxa) och på det sättet mot-verka utträden av ekonomiska skäl.

9. Ava Wizelius

Jag vill att våra svenska kyrkor på utlandet – SKUT – ska värnas då de är värdefulla mötesplatser för allt fler svenskar som bor utomlands och även för turister.

10. Eva Mattisson Kemi

Jag vill verka för en folkligare kyrka där volontärer engagerar och räknas med och där kyrkomusiken får ljuda och ta plats.

11. Åke Carlsson

Jag vill att samarbetet med de andra kyrkorna i Act Alliance ska fortsätta.

Ladda ner vår valfolder här

Kontakt

Helena Nordvall

nordvall.h@gmail.com

070 – 531 59 84