Alingsås församling

Borgerligt alternativ – redo att ta ansvar för framtidens kyrka! Borgerligt alternativ blickar framåt!

Borgerligt alternativ står för:

  • en levande kyrka med evangeliet i centrum
  • en välkomnande kyrka, där alla känner sig hemma
  • en kyrka där det är lätt att engagera sig och ta ansvar
  • en kyrka som förvaltar traditionen, men med blicken framåt
  • en kyrka där våra gemensamma resurser används förnuftigt

Stadigt förankrade i kristen tro, trygghet och tradition blickar vi framåt och arbetar för att kyrkans betydelse för dagens och morgondagens generationer blir uppenbar och fördjupad.

Öppenhet

Vi har en öppenhet inför de behov och krav som dagens samhälle innebär. Vi vill att Svenska kyrkan i Skara stift ska fortsätta att ta en aktiv roll i samhället genom att verka för ökad integration mellan olika trosuppfattningar och grupper.

Vakenhet

Vi har en vakenhet inför faran att fastna i nostalgiskt tillbakablickande – vi vill vara öppna för nya lösningar i en föränderlig tid.

Vilja

Vi vill vara en kyrka där allt utgår från församlingen och dess gemenskap. Vi vill ta ansvar för det glädjefyllda kristna bud skapet genom förkunnelse, musik och det ideella med arbetarskapet. Vi vill att Svenska kyrkans arbete skall utgå från församlingarnas behov och att närheten är nödvändig för att känna delaktighet och gemenskap.

Ansvar

Vi vill att gudstjänsten skall ge kraft och inspiration genom undervisning och vägledning till tröst och hopp. Vi vill stödja och utveckla kyrkomusiken – en omistlig del av gudstjänst och församlingsliv. Svenska kyrkan bör undvika att ta ställning i partipolitik.

Välkomnande

Vi vill vara välkomnande med en verksamhet för alla skeden i livet. Vi vill att särskilt barn och unga skall känna sig välkomnade och tillhöriga. Vi vill verka för en maxtaxa för medlems avgiften. Samspel Varje människas unika värde är grunden för diakonin. Vi vill utveckla det diakonala arbetet bl a genom att uppmuntra frivilliga insatser och verka för integration på alla plan. Stolt Vi vill vårda och utveckla det kyrkliga kulturarvet, grunden för det svenska kulturarvet. Vi anser att Svenska kyrkans kultur arv är omistligt för kommande generationer. Framsynt Vi vill ha en ansvarsfull förvaltning av kyrkans tillgångar, med hållbarhet i fokus.

Rationellt

Vi vill syna Svenska kyrkans struktur vad gäller centralt styre och administration. Vi vill stödja ökad samverkan mellan pastorat och församlingar. I alla frågor vill vi att största möjliga hänsyn skall tas till församlingarnas vilja.

Borgerligt alternativ – redo att ta ansvar för framtidens kyrka!

 

Ladda ner vår valfolder här