Valupptakt i Skara

Borgerligt Alternativ i Skara stift har samlats till valupptakt i Skara. Efter högmässa i domkyrkan samlades ett 20-tal medlemmar till lunch och årsmöte.

Följande styrelse omvaldes:
Ordförande: Marie-Louise Svensson
Kassör: Erik Nyström
Sekreterare: Johan Hjertén
Ledamöterna: Lars Elwing, Marianne Pettersson,
Katarina Ramnerö Ödestad och Elisabet Stålarm.
Ny i styrelsen är David Jerrestrand, Alingsås.

 

På det efterföljande medlemsmötet diskuterades grunderna till en valplattform inför kyrkovalet 2021. Exempel på frågor var att stärka det ideella arbetet i församlingarna, arbeta för en friare församlingstillhörighet och att värna en kyrka nära människorna. Svenska kyrkan förvaltar dessutom ett värdefullt kulturarv till exempel på våra kyrkogårdar. Det är viktigt att det hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Stämningen på mötet var god och medlemmarna skildes åt fulla av tillförsikt inför arbetet för Svenska kyrkans bästa och för ett ökat inflytande för Borgerligt Alternativs idéer i nästa års kyrkoval.