Barn och unga är vår framtid!

Att barn och unga tycker att det är roligt att delta i kyrkans liv är viktigt. Kyrkan ska vara öppen och välkomnande och erbjuda både utbildning och en trygg gemenskap. Vid sidan av idrottsrörelsen är Svenska kyrkan Sveriges största organisation med verksamhet för barn och unga. Här erbjuds alltifrån körverksamhet till sommar­aktiviteter, spädbarnsmassage och öppna förskolor. 

Runt om i landet driver Svenska kyrkan även förskolor. Förskolan Triangeln i Maria Magdalena kyrka i Lunds östra stadsförsamling är en kristen montessoriförskola med 25 barn i åldrarna ett till sex år, uppdelade i två avdelningar. Förskolan jobbar dels med montessoripedagogik men verksamheten bygger också på kristna värderingar, etik och tro.

En viktig fråga för Borgerligt alternativ är att förskolor som Triangeln, och andra verksamheter som arbetar med kyrkans uppgifter så som undervisning och diakoni, ska tillåtas.

– Vi har genom förskolan Triangeln ett stort arbete med barn och föräldrar. Förskolan berikar verkligen församlingen och församlingen berikar förskolan. Det är ett mycket fint samarbete, säger Anneli Andersson som sitter i församlingsrådet i Maria Magdalena kyrka i Lunds östra stadsförsamling och i kyrkorådet i Lunds pastorat.

Hon anser att det är självklart att det ska vara möjligt att driva förskolor inom ramen för kyrkan.

– Det finns många goda exempel på förskolor som drivs av Svenska kyrkan och där många ställer sina barn i kö, även de som inte själva är med i Svenska kyrkan – för att verksamheten helt enkelt är så bra, säger hon.

Varken tillhörighet i Svenska kyrkan eller personlig bekännelse krävs av föräldrarna.

De kristna värderingarna och Svenska kyrkan har ett starkt barnperspektiv. Man har även möjlighet att erbjuda bra lokaler.

– Inom kyrkans verksamheter stannar varenda krona i förskolan och församlingen kan skjuta till pengar vid behov. När det pratas om friskolor handlar det ofta om vinstintressen och pengar som hamnar i skatte­paradis, men det är något man är helt befriad från inom Svenska kyrkan, säger Anneli Andersson.


Borgerligt alternativ vill stärka arbetet bland barn och unga och sträva efter att allt fler döps och konfirmeras. Dopet är grunden för medlemskap i Svenska kyrkan. Konfirmandarbetet med dess inriktning på undervisning, samtal i livsfrågor och vuxenblivande är viktigt för ungdomar.

Skolavslutningar är en del i mötet med barn och unga och vi vill att de ska ha en tydlig kristen profil. Kyrkan ska alltid vara öppen och välkomnande.


Läs fler artiklar om Borgerligt alternativ i vår valtidning. Klicka här!