Diakoni – det viktiga sociala arbetet


Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp. Inom diakonin finns hjälp att få oavsett om vi behöver någon att tala med, ett mål mat eller hjälp att ta oss ur en svår livssituation så som drogberoende eller hemlöshet. Kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskan.

– Diakonin, det sociala arbetet i kyrkan, är en oerhört viktig del av Svenska kyrkan, säger Hakon Långström, tidigare domprost och kyrkoherde i Stockholms domkyrko­församling. Nu är han pensionerad och är medlem i Borgerligt alternativs nationella styrelse.

– Det är viktigt att fokusera på de krafter och resurser som finns inom människor. Diakonin ska i Jesu efterföljd bidra till att lyfta människor ur utanförskap och hjälpa dem framåt i livet, säger Hakon Långström.

Att fortsätta utveckla den diakonala verksamheten i takt med att samhället förändras är prioriterat för Borgerligt alternativ.

– Vi behöver vara lyhörda och krea­tiva. Vilka nya behov uppstår? Vilka nya grupper behöver kyrkan hjälpa? Vi ska arbeta utefter de visioner vi har för samhället, säger Hakon Långström som tidigare varit ord­förande för stiftelsen Stora Sköndal, en av de äldsta diakonala institutionerna i Sverige.

– Fler församlingar kan till exem­pel driva äldreboenden, en verksamhet som från allra första början startade i kyrkans regi, säger han.

Många äldre lider av ensamhet och isolering och behöver uppmärksammas, till exempel genom besöksverksamhet. Arbetet med flyktingar och nyanlända är viktigt. Det kan ske bland annat genom språkcaféer, läxhjälp, samtal och möjligheter att lära känna församlingsmedlemmar.

Hakon avslutar:

– Det är viktigt att även fortsätta arbetet med att säkerställa relevant utbildning för diakoner. Även möjligheterna för fler att engagera sig frivilligt inom kyrkan måste bli större. Fler människor kan hjälpa än mer!

 


Om diakoni

Om du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om tro och livet, få tröst eller hitta styrka kan du vända dig direkt till din närmsta församling för att få kontakt med en diakon eller en präst. Svenska kyrkans personal finns också på sjukhus, äldreboenden och många andra platser. De finns som stöd i svåra situationer och för att hjälpa människor att finna möjligheter. Kontaktuppgifter till din församling hittar du på www.svenskakyrkan.se


Visste du att… ordet diakoni är grekiska och betyder tjänst – diakoni innebär att tjäna medmänniskorna. Diakonin är tillsammans med gudstjänst, mission och undervisning kyrkans grundläggande uppgift. 

 

Läs fler artiklar om Borgerligt alternativ i vår valtidning. Klicka här!