Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ

Den 17 september är det kyrko­val – det andra för Borgerligt alternativ som nomineringsgrupp. Borgerligt alternativ är inte bundet till något politiskt parti, men vilar på borgerliga värderingar och vår värdegrund.

Borgerligt alternativ har för­troende­valda i Kyrkomötet, i stiften och i församlingarna. Våra kandidater är erfarna förtroendevalda, men bland oss finns också nya och unga enga­gerade i kyrkans verksamheter.

Kyrkan har en viktig roll för många. Från gudstjänster, musik och barn- och ungdomsverksamhet till diakoni och internationellt arbete. Det är i församlingarna som människors kontakt med kyrkan skapas och där det kyrkliga engagemanget utvecklas. Därför värnar vi om församlingarnas egenmakt och motverkar centralisering av makten i kyrkan. Vi motsätter oss att försam­lingar tvångsvis slås samman.

Borgerligt alternativ tror på människans fria val. Vi vill att medlemmar i Svenska kyrkan själva ska få bestämma vilken församling de vill tillhöra. Vi vill inte ha en politiserad kyrka där beslut fattas efter partipolitiska program. Politiseringen av kyrkan riskerar att försvaga kyrkans unika ställning i samhället.

Du som medlem i Svenska kyrkan har möjligheten att vara med och påverka vilken inriktning och verk­samhet som Svenska kyrkan ska ha. Vi i Borger­­ligt alternativ är övertygade om att kyrkan behöver bli mer frihetlig, mer decentraliserad och mindre politisk. Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ.

 

Annette Lundquist Larsson

Ordförande för Borgerligt alternativ