Kyrksöndag i Växjö stift

Borgerligt alternativ i Växjö stift anordnare på den 17. söndagen efter Trefaldighet en regional kyrksöndag i Växjö. Programmet inleddes med högmässa i Domkyrkan. Vaxjostift_150927 kopia2
Efter högmässan promenerade deltagarna i det vackra vädret till 4Krogar, som ligger vid Växjösjöns strand, för att inta lunch. Efter mat och kaffe berättade stiftets nye biskop Fredrik Modéus om sina tanker i sitt arbete. Så var det dags för en guidad tur till Domkyrkan och det nya Domkyrkocentrum som nyligen invigts och bl a omskrivits i Kyrkans tidning. Domprosten Thomas Petersson var den som under rundvandringen berättade om centrumets tillkomst och verksamhet. Så var det åter dags för kaffe. Efter detta informerade Kåge Johansson, ledamot av nationella styrelsen i BorgA, om arbetet under perioden fram till kyrkovalet 2017. Utan överdrift kan avslutningsvis sägas att kyrkodagen var både givande och lyckad. Ordföranden för BorgA i stiftet, Bengt Arvidsson och hans medarbetare, ska ha stort tack för arrangemanget.

MusikunderBild S Liljavisning för barn och vuxna

Sedan läsåret 2009-2010 bedriver Svenska kyrkan i Helsingborg musikundervisning för barn och vuxna. Beslutet att starta Svenska kyrkans musikundervisning togs av kyrkofullmäktige för att få musik- och sångintresserade barn och vuxna att upptäcka Svenska kyrkans sång- och musikskatt samt att öka intresset för att utbilda sig till musiker i Svenska kyrkan. Undervisningen bedrivs enskilt eller i grupp beroende på elevens behov och intresse, av lärare som anställs av Svenska kyrkan. Viss undervisning ges av kyrkans egna kyrkomusiker. Samtliga församlingar deltar, men av praktiska skäl koncentreras undervisning till särskilda kyrkor.
Vi började med undervisning i sång, orgel (piano) och violin/cello. Både instrumental- och sångundervisning har kopplingar till ensembleverksamhet. Uppspelnings- och uppsjungningstillfällen erbjuds i de olika församlingarnas kyrkor, ofta i samband med gudstjänster. Orgel- och pianoundervisning finns både för nybörjare och mer avancerade elever. En relativt ny företeelse är Suzuki undervisning på orgel för barn. Sångundervisningen har koppling till Svenska kyrkans körverksamhet. En förutsättning för att få del av sångundervisningen är att man deltar i någon av Svenska kyrkans körer. Sångundervisningen för medlemmar i barnkörerna är avgiftsfri. Instrumentalundervisning i violin och cello sker varje vecka och som led i undervisningen medverkar eleven i olika gudstjänster tillsammans med sin lärare. Eleverna kan även till en mindre kostnad hyra instrument. Något år efter starten av musikundervisning inom Svenska kyrkan gjorde Helsingborgs kommun en kraftig nerdragning av den kommunala musikskolan. Svenska kyrkan i Helsingborg tog då beslutet att timanställda ett antal av musiklärarna som fått minskad tjänstgöringstid hos kommunen och på så sätt kunde vi erbjuda ett större antal elever musikundervisning och ta till vara på lärarnas kompetens.
Har Du några frågor eller vill ha mer information om Svenska Kyrkans musikundervisning i Helsingborg går det bra att maila Borgerligt alternativs Samuel Lilja på samuel.lilja2@svenskakyrkan.se

Första riksstämman med Borgerligt alternativ

Lördagen den 10 maj genomförde Borgerligt alternativ sin första nationella stämma. Ett 80-tal ombud från de regionala organisationer samlades för att bl a utse en nationell styrelse. Som ordförande valdes Annette Lundquist Larsson, Stockholm och som vice ordförande Mats Hagelin, Kivik. Ytterligare sex personer valdes som ledamöter. Kontaktuppgifter till samtliga finns under ”Kontakt”.

Regional organisation i Göteborgs stift

Den 28 april bildades en regional organisation av Borgerligt alternativ i Göteborgs stift. Stiftet har tidigare varit delat i en syd- och en norrdel. Ordförande för den nya organisationen är Bengt Kjellgren, Halmstad, med Bo Hammarstrand, Kungsbacka som vice ordförande.

Grattis Småland!

Den 14 april bildades formellt en regional organisation för Borgerligt alternativ i Växjö stift. Som ordförande utsågs Bengt Arvidsson, Växjö, med Marie-Louise Flodin, Jönköping som vice ordförande! BorgA Växjö 2014

Varmt tack för stödet!

Vi vill rikta ett stort, varmt tack till alla som bidragit vid uppbyggnaden av Borgerligt alternativ samt till alla som gett sitt stöd genom sin röst! Resultaten från valet 2013 finns på Svenska kyrkans webbplats. Här på webbplatsen hittar du fortfarande information om BorgA, vilka vi är och vad vi tycker. Du får självklart också gärna höra av dig till oss om det är något du undrar:  info@borgerligtalternativ.nu Medlemsärenden, som rapportering av e-postadresser och adressändringar, kan du maila till medlem@borgerligtalternativ.nu

Borgerligt alternativ i Svenska kyrkan

info@borgerligtalternativ.nu
Box 138, 31122 Falkenberg